КАДРОВИК УКРАЇНИ № 10 ЖОВТЕНЬ 2010

О журнале

Содержания номеров

Как подписаться
     

КАДРОВИК УКРАЇНИ № 10 ЖОВТЕНЬ 2010ЗАКОНОДАВСТВО

Нормативно-правові акти

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Примірного порядку укладання суб’єктами господарювання договорів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників та форм примірних договорів суб’єкта господарювання з навчальним закладом, підприємством, установою, організацією, що здійснюють навчання, та з працівником» від 10 серпня 2010 р. № 232

...17

Перелік професій та спеціальностей, за якими роботодавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 223 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. № 577)

...27

 

Офіційні роз’яснення

Лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2011 рік» від 25 серпня 2010 р. № 9111/0/14-10/13

...30

Коментарі фахівців

Ірина Єременко
Коментар до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

...33

Характерною рисою вдосконалення системи обов’язкового соціального страхування в розвинутих країнах є наявність активного процесу глобалізації структури управління соціальним страхуванням. Цей шлях обрала й Україна, що підтверджується прийняттям Верховною Радою України 8 липня 2010 р. Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI

Судова практика

...40

ПРАВО

Актуальна тема

Таміла Радченко
Гарантії працівникам, задіяним у місцевих виборах

...44

«Як ми втомилися від цих виборів», — нарікають пересічні громадяни. Та не лише їм не дають життя вибори, а й для роботодавців виборчий процес часом створює певні незручності. Однак вибори — це одна з форм демократії, і відповідно до Конституції України кожному громадянину гарантується право вільно обирати та бути обраними до органів державної влади й місцевого самоврядування. У статті розглядаються гарантії працівникам, що беруть участь у місцевих виборах як: кандидат у депутати місцевої ради або на посаду міського (сільського, селищного) голови; член виборчої комісії; довірена особа кандидата; офіційний спостерігач; фахівець, технічний працівник у виборчій комісії

Трудовий договір

Елена Савосько
Увольнение работника в связи с призывом в армию

...49

Указом Президента Украины от 29 октября 2010 г. № 879/2009 период октябрь-ноябрь 2010 г. определен как время проведение очередного осеннего призыва граждан Украины на срочную воинскую службу. В этот период актуальным для кадровых служб становится вопрос увольнения работников в связи с призывом. В статье автор рассмотривает, как правильно оформить увольнение работника, призванного на срочную воинскую или на альтернативную (невоинскую) службу, а также некоторые другие вопросы, связанные с воинской обязанностью работающих граждан

Інтерв’ю


На більш оплачуваних професіях працюють чоловіки, на менш оплачуваних — жінки (інтерв’ю із Сергієм Савчуком, національним координатором проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці»)

...49

Національний координатор проекту «Рівність жінок і чоловіків у світі праці» Сергій Савчук переконаний, що в Україні ситуація з рівними правами на робочих місцях ще далека від ідеальної чи хоча б європейської моделі. Багато робиться в цьому напрямку, зокрема, на законодавчому рівні, але проблеми залишаються. І вони не стільки законодавчого порядку, скільки суспільного — усе ще великий вплив мають стереотипи

Консультують фахівці Мінпраці

...60

Перерахунок заробітної плати в разі відкликання працівника з відпустки

Компенсація надурочних робіт за підсумованого обліку робочого часу

Встановлення неповного робочого часу за підсумованого обліку робочого часу

Відповіді на запитання

...63

Працівницю було прийнято на посаду інспектора з кадрів за строковим трудовим договором на час відпустки для догляду за дитиною основної працівниці А. У цьому ж відділі є ще одна посада інспектора з кадрів. Працівниця Б., яка її обіймає, також перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Працівниця А. виходить на роботу до закінчення відпустки. Працівницю, що працює на її посаді, вирішено перевести на посаду інспектора з кадрів, яку обіймає працівниця Б. Як це оформити і як продовжити термін дії строкового трудового договору?

На підприємстві працює начальник котельні за звичайним трудовим договором. Як правильно перевести його на сезонну роботу (з 1 жовтня по 31 березня)?

Які види відпусток заносяться в особову картку працівника? Зокрема, чи потрібно вносити записи про відпустки без збереження заробітної плати?

Працівник був відсутній на роботі 8 вересня 2010 р., але в цей час його було відсторонено від роботи. Чи вважається нез’явлення його на роботі в такому випадку прогулом? Чи можна його звільнити за прогул?

У трудовій книжці працівника виявлено неправильний запис, зроблений за попереднім місцем роботи. Чи можна видати працівникові, за його заявою, трудову книжку, щоб він звернувся на попереднє місце роботи для виправлення запису?

Чи має право працівник в останній день роботи, який є днем звільнення у зв’язку зі скороченням, подати заяву про надання йому невикористаної відпустки перед звільненням? Якщо так, то як у такому разі звільнити працівника?

Працівник за два місяці попереджений про те, що його посада буде скорочена. Перед звільненням він хоче використати щорічну відпустку, кількість днів якої перевищує два місяці. Чи потрібно повторно попереджати працівника про скорочення?

На підприємстві у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (скорочення виробництва) на літній період запроваджується 4-денний робочий тиждень. Працівники попереджені про це за два місяці. Протягом цих двох місяців ми приймаємо на роботу нових працівників. Як їх ознайомлювати з новим графіком роботи? Чи потрібно їх також попереджати за два місяці?

Керівник підприємства та його заступник, який має право підписувати накази з кадрових питань за відсутності керівника, захворіли. Хто в такому випадку може підписувати відповідні накази?

Яким чином надаються і оплачуються щорічні відпустки лікарям-інтернам бюджетної форми навчання?

У березні 2010 р. лікар-методист, який не має категорії та не проходив жодних курсів, у т. ч. за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров’я», був переведений на посаду лікаря-стажиста і направлений на курси стажування. Але з КМАПО його відправили назад, щоб він пройшов первинну спеціалізацію. Що робити в такому випадку?

Лікарі-анестезіологи відділення анестезіології та інтенсивної терапії нашої лікарні працюють на 1,5 ставки. Завідувач відділення анестезіології написав службову записку на оплату їм понаднормового часу (виконання обов’язків інших лікарів на період хвороби, відпустки тощо). Чи маємо ми право оплатити цей понаднормовий час, якщо лікарі працюють на 1,5 ставки?

Календар

...72

ПРАКТИКА

Професійна класифікація

Юрій Юров
Про новий Класифікатор професій ДК 003:2010

...74

Наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 затверджено Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», який набирає чинності з 1 листопада 2010 р. У статті наведено професійні назви робіт, які: скасовано, викладено в новій редакції, внесено як нові. Також вміщено зміни, які торкнулися професійних угруповань

Діловодство

Олена Загорецька
Печатки і штампи в управлінській діяльності

...95

Автор знайомить читачів з порядком виготовлення та вимогами до використання печаток і штамів в управлінській (зокрема, кадровій) діяльності підприємств: розглядаються види печаток і штампів та їхні зовнішні характеристики, наводяться вимоги до розташування відбитків печаток і штампів на документах, розповідається про облік, зберігання та знищення печаток і штампів

ПЕРСОНАЛ

Авторские страницы

Наталья Воскобойникова
Исторические идеи

...108

Как часто вы слышите о том, что HR-рынок Украины — сырой, не сформировавшийся, в чем-то не дотягивает до рынков развитых стран? А что вы сделали для того, чтобы это изменить? Специально для этого материала Наталья Воскобойникова пообщалась с людьми, которые не стали просто размышлять, а решили что-то делать, разрушая стереотипы

Тенденції

Алена Лысак
Бенчмаркинг как инструмент оценки корпоративных систем обучения

...122

Создавая систему обучения персонала, компания вкладывает немало временных, финансовых, человеческих ресурсов и, естественно, хочет знать, насколько эффективно инвестируются эти ресурсы, оправдываются ли ожидания руководства и подчиненных касательно проведенных программ обучения. В статье рассмотрены возможности использования бенчмаркинга для оценки деятельности корпоративных систем обученияС полным текстом статей можно ознакомиться
в журнале «Кадровик Украины» № 10, 2010.
Условия подписки смотрите здесь
Вернуться на главную страницу журнала Содержания номеров