Моніторинг. Липень 2019


◦ Зміни в законодавстві

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2006 р. № 1361» від 10.07.2019 р. № 597

Згідно зі згаданою постановою випускникам закладів вищої освіти надається в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України, одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року. Таким чином, розмір допомоги у 2019 р. становить 9605 грн.

Йдеться про випускників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності та галузі знань і при цьому уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти.

Постанова набрала чинності 17.07.2019 р.

 


Постанова «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22» від 10.07.2019 р. № 695

Кабінет Міністрів України затвердив підвищення посадових окладів педпрацівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти із 01.09.2019 р. на 10 %.

Постанова набрала чинності 14.08.2019 р.

 


Постанова «Про Єдину інформаційно-аналітичну систему управління соціальною підтримкою населення України (E-SOCIAL)» від 17.07.2019 р. № 676

Постановою затверджено Положення про Єдиний державний реєстр соціальної сфери. Реалізація цієї постанови забезпечить належні умови для призначення, нарахування та отримання соцвиплат, допомоги, пільг, соціальних послуг та житлових субсидій, сприятиме підвищенню ефективності діяльності органів соцзахисту населення, соціальних інспекторів, запобіганню зловживанням під час призначення соцпідтримки, а також підвищенню рівня адресності надання різних видів соцдопомоги та ефективності використання бюджетних коштів.

Постанова набрала чинності 02.08.2019 р.

 


Постанова «Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення» від 17.07.2019 р. № 681

Згаданою постановою КМУ визначив перелік документів, які заборонено вимагати від особи, яка подає заяву про призначення пенсії, а саме:

— реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті);

— дата та місце народження й походження особи, про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, інші акти цивільного стану особи;

— про осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

— про осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою;

— про здобуття дітьми та учнями дошкільної та загальної середньої освіти;

— про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування.

Усі названі вище відомості органам, які призначають пенсії, повинні надавати відповідні органи влади.

Постанова набрала чинності 02.08.2019 р.

 

Постанова КМУ «Про внесення змін до списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461» від 14.08.2019 р. № 708

Відповідно до зазначеної постанови оптимізовано списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, та забезпечено уникнення різних підходів до їх практичного застосування органами, які призначають і виплачують пенсії, а також фахівцями підприємств, організацій і установ.

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Наказ «Про затвердження форми звітності № 1-ПА «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядку її подання» від 03.06.2019 р. № 851

 

Затверджено нову форму звітності № 1-ПА, за якою звітують суб’єкти господарювання, які:

— надають послуги із посередництва в працевлаштуванні в Україні;

— наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців;

— надають послуги з посередництва в працевлаштуванні за кордоном.

Наказ набрав чинності 23.07.2019 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

Наказ «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам» від 09.07.2019 р. № 554

Згідно зі змінами Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам доповнено, зокрема, новим розділом «Виплата винагороди за водолазні роботи». Ним, передбачено, що військовослужбовцям, які під час проходження служби допущені та виконують роботи, пов’язані з водолазними спусками, а також медичному складу, який забезпечує лікувальну декомпресію, залежно від характеру робіт виплачується винагорода за водолазні роботи у відсотках посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови КМУ від 30.08.2017 р. № 704, але не більше 10 % за кожну годину роботи під водою (з урахуванням збільшення винагороди за роботу в ускладнених умовах).

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00