Звіти

20 вересня 2023 р. 16:42
Переглядів: 591
0

Доброго дня!

1.Для подання звіту 1-ПВ (місячна) в розрахунок середньооблікової кількості штатних працівників, ми не включаємо: призупинення т. д., відпустки без збереження з/п, нез'ясовані причини та мобілізованих та виключаємо сумісників. 

2.В квартальній фінансовій звітності (баланс ф №1 ) ми показуємо середню кількість всіх без виключення працівників включаючи сумісників зовнішніх та працюючих за цивільно-правових договором.

Підскажіть будь-ласка, чи вірно ми все робимо!

Дякую!

annuta

Знаєте когось, кому також потрібна відповідь на це запитання? Поділіться посиланням: https://profpressa.com/community/questions/331

Відповіді користувачів


2

поки що так, все вірно.

Форма Балансу (Звіту про фінансовий стан) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. І в ньому до показника «Середня кількість працівників» є примітка такого змісту: визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Звичайно, спеціально для цілей складання Балансу Держстат порядку не затверджував, тому слід користуватися Інструкцію зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286).

Пунктом 3.1 Інструкції № 286 визначено, що середня кількість працівників підприємства за період (місяць, квартал, з початку року, рік) визначається як сума таких показників:

  • середньооблікової кількості штатних працівників;
  • середньої кількості зовнішніх сумісників;
  • середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розраховується аналогічно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної у п. 3.2 цієї Інструкції (п. 3.3 Інструкції № 286).

При цьому працівники цих категорій ураховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день ураховується на рівні робочого дня, що їм передував. До кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать громадяни-підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.

Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за період з початку року і рік визначається шляхом підсумовування середньої кількості цих працівників за усі місяці з початку року і ділення отриманої суми на кількість місяців, тобто на 2, 3, 4, 5 ... 12.

Інструкція № 286 — у редакції 2005 року і досі зміни не вносилися. Тому вона не враховує реалій сьогодення — наявності мобілізованих працівників, працівників зі статусом «НЗ», працівників, з якими призупинено дію трудових договорів. Хоча початок збройної агресії проти України у 2014 р. мав бути тим першим дзвіночком, щоб переглянути її. Але з того часу Держстат обмежився лише листами-роз’ясненнями щодо врахування цих категорій працюючих для цілей заповнення статистичної звітності, зокрема 1-ПВ «Звіт з праці». (Аналогічна ситуація і з визначенням показника кількості працюючих (з урахуванням вищеназваних категорій працівників) і для цілей виконання нормативу зі створення робочих місць для осіб з інвалідністю).

При цьому норми Інструкції № 286 можна трактувати двояко. Наприклад, пп. 3.2.2 Інструкції № 286 визначено, що при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу враховуються всі категорії працівників облікового складу, зазначені у п. 2.4, 2.5 цієї Інструкції, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (пп. 2.5.8 - 2.5.9 Інструкції).

І можна сказати так «оскільки пп. 3.2.2 Інструкції № 286 не передбачено, що мобілізовані працівники, працівники зі статусом «НЗ», працівники, з якими призупинено дію трудових договорів не виключаються з розрахунку аналогічно працівникам, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, тому їх слід враховувати при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників».

А можна й так «Інструкції № 286 не передбачено зарахування до облікової кількості штатних працівників мобілізованих працівників, працівників зі статусом «НЗ», працівників, з якими призупинено дію трудових договорів, тому їх не слід враховувати при обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників».

 Тому найкращий спосіб — звертатися за індивідуальними роз’ясненнями до ДПСУ (тому що цей показник впливає на подання декларації про прибуток) чи Мінфіну, не кажучи вже за Держстат.

Допустимо, але ризиковано, посилатися на роз’яснення Держстату щодо заповнення у ф. 1-ПВ. Оскільки в примітці до Балансу сказано, що середня кількість працівників визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, то наявність роз’яснень Держстату щодо (не)врахування працівників, з якими призупинено дію трудових договорів, відсутніх з нез’ясованих причин, мобілізованих при заповнення у ф. 1-ПВ, напевно, можна вважати «порядком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики».

Але до отримання індивідуального роз’яснення з цього питання все безпечним є слідування нормам Інструкції № 286 і врахування цих категорій працівників відповідно до її приписів.   

 

П.С. Можливо, новий Закон «Про правотворчу діяльність» наведе лад в таких питаннях. Але він запрацює ще не скоро… і навіть не за два-три тижні.

21 вересня 2023 р. 15:35
Інкогніто