Єдина звітність з ЄСВ і ПДФО: застосування знака «−» та кодів «2» і «3»


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
◦ Звітність з ЄСВ
◦ Звітність з ПДФО
30 червня 2021 р.

У статті йдеться про виправлення помилок під час нарахування ЄСВ в Єдиному звіті із застосуванням кодів типів нарахування «2» і «3» та знака «−»


Як було

У попередній редакції Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435), було встановлено, що якщо страхувальнику слід було донарахувати чи зменшити ЄСВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх періодах, потрібно було застосовувати коди типу нарахувань, передбачені п. 9 розділу IV цього Порядку, зокрема «2» і «3».

Відповідно до п. 9 розділу IV «старого» Порядку № 435 внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускалося лише в разі відображення:

  • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах;
  • сторнованих сум відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

Якщо заробітна плата нараховувалася за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включалися до зарплати місяця, в якому були здійснені такі донарахування («згорталися»).

 

Як стало

У новому Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773; далі — Порядок № 4), порядок проведення коригувань визначає розділ V, який значно детальніший за норми «старого» Порядку № 435. Його ми згодом розглянемо окремо.

Незмінними залишися норми щодо внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати та «згортання» сум.

Пунктом 2 розділу ІV Порядку № 4 визначено:

  • якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній звітний (податковий) період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до зарплати місяця, в якому були здійснені такі донарахування;
  • внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (нарахованого доходу) допускається лише в разі відображення:
    • сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх звітних (податкових) періодах;
    • сторнованих сум відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

 

«Згортання» сум доходу

Отже, якщо у попередньому звітному періоді страхувальник «забув» нарахувати працівникові дохід (занизив його) чи зайво нарахував, то він цю суму донараховує йому в поточному періоді. 

 


ПРИКЛАД 1

«Згортання» доходу, якщо дохід занижено 
 

Припустимо, нарахований працівнику дохід у лютому — 10 000,00 грн, а мав бути — 11 000,00 грн. Сума заниження — 1000,00 грн.  

У квітні за відпрацьований час нараховано 11 000,00 грн. І донараховано 1000,00 грн за лютий. Усього нараховано 12 000,00 грн.

У додатку Д1 Єдиного звіту за ІІ квартал у квітні слід відобразити дохід працівника в сумі 12 000,00 грн. Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо.
 


ПРИКЛАД 2

«Згортання» доходу, якщо дохід завищено 

Припустимо, нарахований працівнику дохід у лютому — 10 000,00 грн, а мав бути — 9 000,00 грн. Сума заниження — 1000,00 грн.  

У квітні за відпрацьований час нараховано 9000,00 грн. І утримано зайво нараховані 1000,00 грн за лютий. Усього нараховано 8000,00 грн.

У додатку Д1 Єдиного звіту за ІІ квартал у квітні слід відобразити дохід працівника в сумі 8000,00 грн. Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо.
 


Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до реквізиту 17 додатка Д1 із зазначенням відповідного місяця лише в сумі, що припадає на дні відпустки в цьому місяці, з кодом типу нарахувань «10». Суми, що припадають на дні відпустки в наступних місяцях, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань «10».

Тобто відпустка, якщо вона перехідна, зазначається в місяці нарахування різними рядками. У наступному місяці, у разі перебування особи у відпустці повний місяць, зазначається тільки код типу нарахування «10» та календарні дні (30/31).

Застосування коду типу нарахування «10» за минулі періоди не дозволяється. Тому якщо слід донарахувати відпускні за попередні періоди, також «згортаємо» донараховану суму із доходом поточного місяця.

Суми «лікарняних» і «декретних» відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи (у полі відповідного місяця лише в сумі, що припадає на такий місяць). Але, на відміну від відпускних, нарахування сум допомог за попередні місяці дозволяється. Тому коли донараховують суму цих допомог за попередні місяці, то доходи не «згортаються», донараховану суму вказують окремим рядком з відповідним кодом категорії застрахованої особи.

 

Коди «2» і «3»

Пунктом 1 розділу ІV Порядку № 4 передбачено, що якщо донараховують або зменшують суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої (нарахованого) у попередніх звітних (податкових) періодах, застосовують коди типу нарахувань «2» і «3»:

  • «2» — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно донараховано суму єдиного внеску;
  • «3» — сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних (податкових) періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку (який) платником єдиного внеску самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Різниця в застосуванні кодів «2» і «3» зі «згортанням» сум доходу в тому, що їх використовують, коли донараховують/зменшують суму ЄСВ (а це зазвичай стається тоді, коли «забули» включити або зайво включили суму доходу, на яку не нарахували або зайво нарахували ЄСВ в додатку Д1. — Прим. ред.).

 


ПРИКЛАД 3

Застосування коду типу нарахування «2»

Припустимо, нарахований працівнику дохід у лютому — 10 000,00 грн, а в додаток Д1 включили 9000,00 грн. Сума заниження — 1000,00 грн. 

У квітні в додатку Д1 окремим рядком з кодом типу нарахування «2», місяць «02.2021» слід відобразити в реквізиті 16, 17 суму заниженого доходу 1000,00 грн і донарахувати ЄСВ у сумі 220,00 грн. Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо.

 


ПРИКЛАД 4
Застосування коду типу нарахування «3»

Припустимо, нарахований працівнику дохід у лютому — 10 000,00 грн, а в додаток Д1 включили 11 000,00 грн. Сума завищення — 1000,00 грн. 

У квітні в додатку Д1 окремим рядком з кодом типу нарахування «3», місяць «02.2021» слід відобразити в реквізиті 16, 17 суму заниженого доходу 1000,00 грн і «сторнувати» ЄСВ у сумі 220,00 грн. Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо.

 

 

 

Застосування знака «−»


Особливість застосування знака «−» для коригування сум відпускних, «лікарняних» і «декретних» полягає в тому, що вони в додатку Д1 відображаються з кодом типу нарахування «10» (відпускні) чи відповідним кодом категорії застрахованої особи «29» («лікарняні»), «42» («декретні»). 

Звичайно, якщо коригування сум відпускних чи сум допомог пов’язано із зайво нарахованою зарплатою за цей же період, то суму зайво нарахованої зарплати також відображаємо зі знаком «−».

 

ПРИКЛАД 5

«Сторнування» зарплати 

Припустимо, нарахований працівнику дохід у лютому — 10 000,00 грн, що включено в додаток Д1. Згодом виявилося, що працівник у січні два дні хворів і надав листок непрацездатності лише у квітні.

У такому разі працівнику у квітні нараховують «лікарняні» і відображають в додатку Д1 окремим рядком з кодом категорії застрахованої особи «29», місяць «02.2021». 

Крім того, окремим рядком слід «сторнувати» суму зарплати за ці два дні тимчасової непрацездатності, вказавши код категорії застрахованої особи «1», місяць «02.2021», у реквізиті 16, 17 зазначити суму зайво нарахованого доходу зі знаком «−» і зайво нараховану на неї суму ЄСВ в реквізиті 20 також зі знаком «−». Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо.

 


ПРИКЛАД 6

«Сторнування» відпускних 

Припустимо, працівнику в лютому зайво нарахували 200,00 грн відпускних. Помилку виявили у квітні. 

У такому разі працівнику у квітні окремим рядком «сторнують» відпускні, вказавши код типу нарахування «10», місяць «02.2021», у реквізиті 16, 17 зазначають суму зайво нарахованого доходу зі знаком «−» і зайво нараховану на неї суму ЄСВ в реквізиті 20 також зі знаком «−». Дані лютневого додатка Д1 не коригуємо. 

Аналогічним чином виправляємо зайво нараховані суми «лікарняних» і «декретних».

Якщо виявиться, що після того, як в одному з попередніх місяців після утримання зайво нарахованих відпускних сума доходу менше мінімальної бази нарахування, ЄСВ донараховують з кодом типу нарахування «14».

 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП