Підсумований облік робочого часу: доцільність і правомірність неповного робочого часу


Про нормативну можливість за підсумованого обліку робочого часу з будь-яким обліковим періодом відпрацьовувати менше годин, ніж передбачено календарною розрахунковою нормою, а також про правовий характер таких недопрацювань і гарантії в оплаті праці — у статтіОдним із найпоширеніших питань із практики застосування підсумованого обліку робочого часу є планування кількості робочих годин. Наприклад, чи правомірно планувати за підсумованого обліку робочого часу з місячним обліковим періодом відпрацювання по 120, 100, 80 годин? І чи вважати у зв’язку з цим недопрацювання до норми робочого часу простоями і як при цьому дотримуватися мінімальних законодавчих гарантій в оплаті праці? 

 

Практичні ситуації планових недопрацювань за обліковий період 

Ситуація з водіями автотранспортних засобів

На підприємстві для водіїв автотранспортних засобів установлено підсумований облік робочого часу з місячним обліковим періодом і такий неповний робочий тиждень:

 • робочі дні у вівторок, середу й четвер із тривалістю робочих днів 8 годин 15 хвилин (8,25 год.) і у п’ятницю з тривалістю робочого дня 5 годин 15 хвилин (5,25 год.);
 • вихідні дні в суботу, неділю й понеділок.

За такого режиму роботи із затвердженого графіка роботи, наприклад, на червень 2021 р. відпрацювання робочого часу кожним водієм становитиме 115,5 години за таким розрахунком:

 • за 14 робочих днів по вівторках, середах і четвергах 115,5 години (14 роб. дн. × 8,25 год.);
 • за 4 робочих дні по п’ятницях 21 година (4 роб. дн. × 5,25 год.);
 • усього відпрацювання за графіком за місяць 136,5 години (115,5 год. + 21 год.).

У разі затвердженої календарної норми робочого часу на червень 2021 р. 160 годин недопрацювання кожним водієм становитиме по 23,5 години (160 год. – 136,5 год.). Це організаційно-виробнича причина недопрацювання у зв’язку із неповним робочим часом.

 

Ситуація зі зменшенням на виробничій дільниці обсягу робіт

На виробничій дільниці з підсумованим обліком робочого часу й квартальним обліковим періодом у I кварталі 2021 р. на лютий для працівників був установлений неповний робочий час. При цьому передбачений такий режим роботи: 4 дні на тиждень по 7 годин роботи по черзі кожною з чотирьох бригад: 1-ша бригада працює по вівторках, 2-га — по середах, 3-тя — по четвергах, 4-та — по п’ятницях. Працівник кожної бригади відпрацьовує 28 годин (4 × 7).

Фонд робочого часу одного працівника (у разі перебування його в обліковому складі весь обліковий період) становитиме за 40-годинного робочого тижня в січні 151 годину, в березні — 176 годин, у лютому — 28 годин (усього на квартал — 355 годин). За повного робочого часу відпрацювання за I квартал 2021 р. склало б 487 годин (151 + 160 + 176). Планове недопрацювання за квартал, у тому числі за лютий, становитиме 132 години: (487 – 355) і (160 – 28). Це виробнича причина недопрацювання у зв’язку із неповним робочим часом.

 

Ситуація зі сторожами офісу

Згідно із розрахунковою потребою фонду робочого часу для сторожів офісу їх розрахункова нормативна чисельність становить 2,8 штатних одиниць. Для прийнятих на роботу трьох сторожів установлено підсумований облік робочого часу з місячним обліковим періодом і такий режим неповного робочого часу за днями тижня й року:

 • у робочі дні (понеділок – п’ятниця) — 6 годин з 00.00 до 6.00 і 5 годин — з 19.00 до 24.00 (усього 11 годин);
 • у суботу й неділю, а також у святкові (неробочі) дні — 6 годин з 00.00 до 6.00 і 18 годин — з 6.00 до 24.00 (усього 24 години);
 • у передсвяткові дні — 6 годин з 00.00 до 6.00 і 6 годин — з 18.00 до 24.00 (усього 12 годин).

За такого режиму робочого часу затверджений графік роботи, наприклад, на серпень 2021 р. для трьох сторожів офісу за затвердженої календарної норми робочого часу 167 годин передбачаються відпрацювання цими сторожами 160, 152 і 160 годин і відповідні планові недопрацювання 7, 15 і 7 годин. Це технологічна причина недопрацювання у зв’язку із неповним робочим часом. У всіх наведених ситуаціях фонд робочого часу планується за його розрахунковою потребою. 

 

Підсумований облік робочого часу й неповний робочий час
як цілісна нормативно-правова конструкція

Визначення термінів

Режим роботи як найбільш загальний показник трудових відносин — це встановлений на підприємстві, в установі, організації розпорядок роботи, що визначає тривалість виробничої діяльності та час перерв. 

У рамках трудових відносин робочий час — це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіків роботи або умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов’язки (п. 3 Науково-практичного коментаря до ст. 50 КЗпП).

Режим робочого часу щодо порядку його обліку в юридичній літературі визначено двома видами: режим поденного («п’ятиденка» й «шестиденка») і режим підсумованого обліку робочого часу. Вид обліку робочого часу визначається технологічним характером трудового процесу. 

Неповний робочий час — установлене графіком роботи відпрацювання годин менше норми тривалості робочого часу, що регулюється ст. 50 і 51 КЗпП.

 

Регулювання підсумованого обліку й неповного робочого часу

Установлення підсумованого обліку робочого часу регулюється ст. 61 КЗпП. Цей режим робочого часу допускається за погодженням із профспілковим органом на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також на окремих виробництвах, у цехах, на дільницях, у відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, з тим щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (ст. 50 і 51 КЗпП).

Зі ст. 61 КЗпП випливає, що встановлена тривалість робочого часу на обліковий період будь-якої тривалості може бути й меншою за нормальне число робочих годин: формулювання «не перевищувала» не означає «дорівнює». Загального нормативно-правового акта, який би визначав порядок застосування підсумованого обліку робочого часу, немає.

Підсумований облік робочого часу запроваджується на підприємстві роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації, а в разі його відсутності це питання відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» може бути врегульовано колективним договором (п. 2 Методичних рекомендацій щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 19.04.2006 р. № 138).

 

Установлення неповного робочого часу 

Статтею 56 КЗпП (базовою щодо регулювання неповного робочого часу) передбачені такі загальнозастосовувані норми організації неповного робочого часу:

 • за згодою між працівником і роботодавцем може встановлюватися як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень; 
 • оплата праці в цих випадках здійснюється пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку;
 • робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

Зауважимо, що законодавство не забороняє будь-яких комбінацій неповного робочого дня та неповного робочого тижня.

Статтею 32 КЗпП передбачено такий порядок установлення неповного робочого часу:

 • у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці як зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією або посадою; 
 • про зміну істотних умов праці і, зокрема, про встановлення або скасування неповного робочого часу, працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці;
 • якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не погоджується на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

 

Підсумований облік робочого часу — базовий стосовно неповного робочого часу

Підсумований облік визначає режимні показники робочого часу, що встановлюються роботодавцем або колективним договором. Це графіки роботи (змінності), тривалість облікового періоду, порядок обчислення норми робочого часу (за 5-денним або 6-денним робочим тижнем) на обліковий період. 

Робота на умовах неповного робочого часу характеризує кількісні показники використання робочого часу (як за поденного, так і за підсумованого обліку). Тому в організаційному плані підсумований облік робочого часу є базовим стосовно неповного робочого часу. Неповний робочий час може бути чинником підсумованого обліку. Але підсумований облік не може бути чинником неповного робочого часу.

Тож немає потреби визначати доцільність або недоцільність неповного робочого часу за підсумованого обліку робочого часу (як про це пише Мінсоцполітики України в листі від 20.12.2018 р. № 313/0/206-18), якщо неповний час за його необхідності — просто фактична реальність. Так, підсумований облік робочого часу й неповний робочий час організовуються як цілісна правова конструкція. Це закріплюється в галузевих угодах.

Зокрема, пп. 5.12 (це підпункт про підсумований облік робочого часу) Галузевої угоди між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», Державною акціонерною компанією «Хліб України», об’єднанням підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2017–2019 роки (далі — Галузева угода) передбачена така норма: «Невиконання норми робочого часу в обліковому періоді допускається тільки в разі встановлення неповного робочого часу». Аналогічна норма є й у Галузевій угоді (пп. 6.6) по підприємствах сільського господарства.

Як бачимо, недопрацювання нормального числа робочих годин в умовах неповного робочого часу за підсумованого обліку не суперечить ні законодавчим, ні договірним нормам. Це реалізується в колективному договорі. Зобов’язання роботодавця з цього питання в колективному договорі може формулюватися так:

«4.4. Підсумований облік робочого часу.

<…>

4.4.7. У випадках планування для окремих робіт фонду робочого часу за його розрахунковою потребою встановлювати на обліковий період недопрацювання календарної нормативної тривалості робочого часу як неповний робочий час. Таку тривалість робочого часу встановлювати в графіках роботи, затверджуваних за погодженням із профспілковим комітетом наказами по підприємству, за згодою працівників (ст. 56 КЗпП) і як зміну істотних умов праці (ст. 32 КЗпП)».

Це оформлюється відповідним організаційним наказом по підприємству.

 

Документальне оформлення планових недопрацювань
за підсумованого обліку робочого часу

Оформлення планових недопрацювань покажемо на прикладі сторожів офісу. Припустимо, підприємство відмовилося від послуг сторонньої організації з охорони офісу й прийняло рішення, що офіс охоронятиметься сторожами підприємства. Робота цих сторожів планується в години відсутності на робочих місцях працівників офісу (при цьому, зокрема, як присутність працівників ураховуються години прибирання й чергувань). З урахуванням цього складається тривалість роботи сторожів за днями тижня й року.

У додатку 1 наведено фрагмент прикладу організаційного наказу по підприємству із затвердженням нормативної чисельності сторожів офісу з розрахунку на рік. Із цього фрагмента наказу зрозуміло, що нормативна чисельність сторожів становить 2,8 особи. А штатна чисельність — три особи. Це об’єктивна причина щомісячного недопрацювання сторожами нормативного числа робочих годин.

У додатку 2приклад заяви сторожа офісу зі згодою на роботу з неповним робочим часом. На підставі цієї заяви видається наказ про прийняття його на роботу. 

У додатку 3 — приклад наказу про режим роботи з плановим недопрацюванням норми годин в обліковому періоді за підсумованого обліку робочого часу. У прикладі графіка роботи передбачені зміни 24-годинної тривалості (наприклад, сторож Кіт В. І. — 1 і 2 серпня). Щодо цього зазначимо, що 24-годинна робоча зміна законодавством не забороняється й умовне підприємство наведеного прикладу не входить у сферу сторін галузевої угоди, в якій не передбачаються зміни тривалістю понад 12 годин. У наведеному графіку роботи перерви між змінами більше подвійної тривалості роботи в попередній зміні.

Нормативно ці три документи (додатки 1–3) і утворюють ту цілісну правову конструкцію, яка неповним робочим часом забезпечує правомірність планового недопрацювання норми годин облікового періоду за підсумованого обліку робочого часу.

 

Простої через недопрацювання за підсумованого обліку й неповного робочого часу

Визначення поняття «простій» наведено в ст. 34 КЗпП: це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, непереборною силою або іншими обставинами.

З урахуванням цього визначення нормативно обумовлене недопрацювання нормального числа робочих годин (підсумований облік і неповний робочий час) не може бути простоєм. І не може виникати запитань стосовно оплати такого недопрацювання.

Частиною п’ятою ст. 3-1 Закону про оплату праці передбачено, що в разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також у разі невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно виконаній нормі праці.

Отже, неповний робочий час за підсумованого обліку робочого часу і доцільний, і правомірний. Про роботу та зарплату за меншої норми робочого часу — в окремій статті.

 

Додаток 1. Фрагмент прикладу наказу про затвердження нормативної чисельності 
сторожів офісу із розрахунку на рік

Додаток № 1 до наказу 
по ТОВ «Південьінвест»
від 06.05.2021 р. № 28-ОД
 

Розрахункова нормативна чисельність сторожів офісу на 2021 р. 

(за календарем 5-денного 40-годинного робочого тижня)

 

з/п

Складові розрахунку

Розрахункові дані 

1

2

3

1

Тривалість роботи (годин): 

 

1.1

у будні дні

11

1.2

у передсвятковий день

12

1.3

у вихідні й святкові (неробочі) дні

24

2

Кількість днів роботи на рік:

 

2.1

у будні дні

244

2.2

у передсвяткові дні

6

2.3

у вихідні й святкові (неробочі) дні

115

3

Плановий фонд робочого часу:

 

3.1

у будні дні (11 годин × 244 дні) 

2684

3.2

у передсвяткові дні (12 годин × 6 днів)

72

3.3

у вихідні й святкові (неробочі) дні (24 години × 115 днів)

2760

3.4

на рік

5516

4

Річна норма тривалості робочого часу 

1994

5

Розрахункова нормативна чисельність сторожів, осіб (5516 ÷ 1994)

2,8

6

Чисельність сторожів за штатним розписом, осіб

3

7

Перевищення штатної чисельності над розрахунковою (ряд. 6 – ряд. 5)

+ 0,2

 

 Головний економіст                             Калашник                             Т. П. Калашник

 

 

Додаток 2. Приклад заяви сторожа офісу 
зі згодою на роботу з неповним робочим часом

Директору ТОВ «Південьінвест»
Владову Д. І.
сторожа офісу
Кота В. І.

Заява

 

За 11-годинної роботи в будні дні та 24-годинної роботи у вихідні й святкові (неробочі) дні я завжди відпрацьовую менше місячної норми годин. У зв’язку із цим погоджуюся на встановлення мені неповного робочого часу із тривалістю, яка визначатиметься в місячних графіках роботи.

12.05.2021 р.              Кіт

 

 


Додаток 3 Приклад наказу про режим роботи з плановим недопрацюванням норми годин
в обліковому періоді за підсумованого обліку робочого часу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕНЬІНВЕСТ»
 

НАКАЗ 

04.06.2021                             м. Запоріжжя                                 № 48-ОД

Про режим роботи сторожів офісу

З 01.08.2021 р. підприємство ухвалило рішення про охорону офісу сторожами підприємства. З урахуванням того, що на цій роботі не може бути дотримана щоденна й щотижнева тривалість робочого часу, для сторожів офісу запроваджено підсумований облік робочого часу з місячним обліковим періодом. У сторожів 11-годинна робота в будні дні, 12-годинна робота — у передсвяткові дні та 24-годинна робота — у вихідні й святкові (неробочі) дні. 

Такі умови несення служби та три особи штатної чисельності за 2,8 особи розрахункової чисельності створюють об’єктивні причини щомісячного недопрацювання нормального числа робочих годин.

Можливість такого недопрацювання забезпечується згодою сторожів на роботу з неповним робочим часом, тривалість якого встановлюється в графіках роботи. Ця згода відображена в заявах працівників.

З урахуванням викладеного, керуючись законодавством (ст. 61 і 56 КЗпП), Колективним договором підприємства на 2021 рік, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, за погодженням із профспілковим комітетом підприємства та за згодою працівників

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити режими робочого часу сторожів офісу на серпень 2021 р. за підсумованого обліку робочого часу з неповним робочим часом (додаток до наказу (таблиці 1 і 2)).

2. Інспектору з кадрів Карповій В. К.:

2.1. Ознайомити в триденний строк під підпис сторожів офісу з режимом робочого часу на серпень 2021 р. 

2.2. Забезпечити протягом місяця підміну сторожів на час невиходів на роботу (у зв’язку з відпустками, тимчасовою непрацездатністю тощо) підготовленим контингентом працівників.

 

Підстави: 1. Витяг із протоколу засідання профкому від 02.06.2021 р. № 6 з погодженням режимів робочого часу. 

2. Заяви трьох сторожів офісу від 12.05.2021 р. про згоду працювати з неповним робочим часом. 

3. Доповідна записка інспектора з кадрів Карпової В. К. від 03.06.2021 р. із проєктом наказу.

 

Голова правління                             Владов                             Д. І. Владов

Візи

З наказом ознайомлені

До справи № ________ 

(посада, підпис, ініціали та прізвище виконавця)


Додаток до наказу 
по ТОВ «Південьінвест» 
від 04.06.2021 р. № 48-ОД

Режими робочого часу сторожів офісу на серпень 2021 р. 
за підсумованого обліку робочого часу з неповним робочим часом

Таблиця 1. Показники режиму роботи сторожів офісу в серпні 2021 р.

№ з/п

Показники режиму роботи

У будні дні

У передсвятковий день 23 серпня

У суботу, неділю та святковий день 24 серпня

1

Кількість постів у зміну

1

1

1

2

Тривалість роботи за добу, годин

11

12

24

3

Робота в першу половину доби:

Початок роботи

Перерва для відпочинку та харчування

Закінчення роботи

Тривалість роботи (заліковий час), годин

0:00

6:00

6

0:00

6:00

6

0:00

6:00

6

4

Робота в другу половину доби: 

Початок роботи

Перерва для відпочинку та харчування

Закінчення роботи

Тривалість зміни (заліковий час), годин

 

19:00

24:00

5

 

18:00

24:00

6

 

6:00

24:00

18

 

 Інспектор з кадрів                     Карпова                     В. К. Карпова

 


Таблиця 2. Графіки роботи сторожів офісу на серпень 2021 р.
 

На серпень 2021 р. норма годин — 167 (3 особи, 501 година)

За графіком (год.)

Дні місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Відпрацювання

Перепрацювання

Недопрацювання

Дні тижня

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Нд

Пн

Вт

Сторожі:

                                                                   

Кіт В. І.

18

6

 

5

5

5

6

 

5

6

 

6

6

 

18

6

 

5

5

 

6

18

6

 

5

5

   

6

6

6

160

 

7

Мась І. С.

6

 

6

6

   

18

6

 

5

6

 

5

6

 

5

6

   

6

18

 

6

6

 

6

6

6

18

 

5

152

 

15

Жук В. Г.

 

5

5

 

6

6

 

18

6

 

5

5

 

18

6

 

5

6

6

5

 

6

 

18

6

 

5

18

 

5

 

160

 

7

Разом годин

24

11

11

11

11

11

24

24

11

11

11

11

11

24

24

11

11

11

11

11

24

24

12

24

11

11

11

24

24

11

11

472

 

29 

(501 – 472)

 

Примітка:

— в усі дні місяця, крім передсвяткового дня 23 серпня, початок і закінчення роботи сторожів визначається за таблицею 1;

— у передсвятковий день 23 серпня для сторожа Кота В. І. 6-годинна робота передбачається з 0:00 до 6:00, а для сторожа Жука В. Г. 6-годинна робота передбачається з 18:00 до 24:00.

 

 Інспектор з кадрів                             Карпова                             В. К. Карпова

 Завідувач господарства Волков В. І. Волков 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП