Відпочинок у дні релігійних свят


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
◦ Час відпочинку
◦ Вихідні, святкові (неробочі) дні
20 березня 2021 р.

Серед святкових та неробочих днів є дні деяких православних релігійних свят, у які відпочивають усі працівники. То мало хто звертає увагу на те, що працівники неправославних конфесій мають право на відпочинок протягом року для святкування їхніх великих свят, але з відпрацюванням за ці дні. Які ж особливості відпочинку в дні релігійних свят — далі.


Відпочинок у дні неправославних свят

Зазначені у ст. 73 КЗпП дні релігійних свят (Різдво Христове, Пасха та ін.) відзначаються лише тими особами, які сповідують релігії православних конфесій. Тому частиною третьою ст. 73 КЗпП передбачено, що за поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їхніх великих свят з відпрацюванням за ці дні.

Одразу привертає увагу той факт, що представникам неправославних релігій дні відпочинку надаються з обов’язковим відпрацюванням. Чому саме так? І чому всі інші працівники відпочивають у дні релігійних свят без відпрацювання? 

Нерівності прав, яка відразу спадає на думку, в цій ситуації немає, адже загалом всі працівники, незалежно від релігії, яку вони сповідують, мають право на 11 святкових і неробочих днів протягом року. Справа в тому, що працівники неправославних конфесій відпочивають разом з іншими працівниками у дні православних свят (Різдво, Пасха та Трійця) без відпрацювання. Тому в разі надання таким працівникам додаткових днів відпочинку в дні їхніх релігійних свят з обов’язковим відпрацюванням загальна кількість вихідних, робочих і святкових днів буде такою ж, як і в працівників, які спові­дують православні релігії. 

 

Порядок надання відпочинку в дні неправославних свят

Обов’язковою умовою надання додаткових днів відпочинку представникам неправославних конфесій є реєстрація останніх в Україні. Реєстрація релігійних організацій здійснюється відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р. № 987-ХІІ. З дня державної реєстрації релігійна організація визнається юридичною особою, користується правами і несе обов’язки відповідно до законодавства і свого статуту (положення). Згідно зі ст. 14 зазначеного Закону до реєстрації допускаються релігійні організації, утворені особами, які досягли 18-річного віку, в кількості не менше 10 осіб. 

Подання релігійної організації щодо надання працівникам, які є її членами, додаткових днів відпочинку оформлюється у вигляді листа, адресованого керівнику підприємства (додаток 1).

На підставі подання роботодавець видає наказ про надання працівнику додаткових днів відпочинку (додаток 2). Порядок відпрацювання за ці дні має бути врегульований правилами внутрішнього трудового розпорядку або трудовим договором. Роботодавець у наказі може передбачити обов’язкове надання днів відпочинку конкретному працівнику у визначені дні щороку або видавати такий наказ на початку кожного календарного року, оскільки дні релігійних свят можуть змінюватися.

Слід звернути увагу, що роботодавець не може відмовити працівнику в наданні додаткових днів відпочинку в дні релігійних свят. Якщо всі умови, передбачені ст. 73 КЗпП, виконано, додаткові дні відпочинку надаються в обов’язковому порядку. 

 

Оплата праці та облік робочого часу в дні відпрацювання

Надання додаткових днів відпочинку з відпрацюванням за ці дні фактично змінює графік роботи працівника, тому оплата праці має здійснюватися відповідно до нового графіка. 

Тобто дні відпочинку не оплачуються, оскільки фактично є неробочими днями для цього працівника, а дні відпрацювання мають оплачуватися як звичайні робочі дні за графіком. Той факт, що відпрацювання відбувається у вихідні дні, не означає, що працівник залучається до роботи у вихідний у порядку, передбаченому ст. 71 КЗпП. 

У табелі обліку використання робочого часу за типовою формою № П-5, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489, не передбачено відмітки для вихідних, святкових та неробочих днів — у ці дні зазвичай залишають пусті клітинки. Форма має рекомендаційний характер і може бути доповнена необхідними показниками. Якщо на підприємстві затверджено форму табеля (на основі типової форми), яка передбачає показники для вихідних, святкових та неробочих днів, їх можна використати для відмітки в табелі днів відпочинку, наданих працівникові підприємства в індивідуальному порядку в дні релігійних свят. 


ДОДАТКИ

 

Додаток 1. Зразок листа релігійної організації щодо надання працівнику,
який є її членом, додаткових днів відпочинку

Релігійна організація Директору ТОВ
«Іудейська релігійна «Металеві конструкції»
громада м. Ковель» Бахталовському А. С.
вул. Самчука, 19
м. Ковель, 45000
тел. (03352) 3-19-42 
код ЄДРПОУ 45678954
12.01.2021 № 02-01/21
 

Про надання Малковичу С. М. 
додаткових днів відпочинку

 

Шановний Андрію Сергійовичу!

Керуючись ст. 73 КЗпП, прошу Вас надати працівнику ТОВ «Металеві конструкції» Малковичу Сергію Михайловичу, який є членом релігійної організації «Іудейська релігійна громада м. Ковель», додаткові дні відпочинку у 2021 р. (з обов’язковим відпрацюванням за ці дні) в такі дні релігійних свят іудейської громади: 29 квітня, 3 та 11 жовтня. 

 

Керівник                             Левін                             С. М. Левін

 

Додаток 2. Зразок наказу про надання додаткових днів відпочинку

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ»

НАКАЗ

14.01.2021                        м. Ковель                             № 4-К
 

Про надання додаткових днів відпочинку 
Малковичу С. М.

Відповідно до частини третьої ст. 73 КЗпП

НАКАЗУЮ:

Надати Малковичу Сергію Михайловичу, начальнику комерційного відділу, додаткові дні відпочинку (з обов’язковим відпрацюванням за ці дні) у такі дні релігійних свят іудейської громади1: 

• 29.03.2021 р. — з відпрацюванням 20.03.2021 р.;

• 15.09.2021 р. — з відпрацюванням 18.09.2021 р.;

• 06.12.2021 р. — з відпрацюванням 11.12.2021 р.

 

Підстави: 1. Заява Малковича С. М.
2. Лист релігійної організації «Іудейська релігійна громада м. Ковель» від 12.01.2021 р. № 02-01/21.

 

Директор                     Бахталовський                         А. С. Бахталовський

 

 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП