Звіт про умови праці — 2022: як заповнити


04 лютого 2022 р.

Один раз на два роки Держстат обстежує підприємства щодо умов праці. Обрані для обстеження підприємства до кінця лютого мають подати ф. № 1-ПВ «Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці». Як його заповнити — у коментарі


У 2022 р. статистичний звіт про умови праці подається за оновленою формою № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки), яку затверджено наказом Держстату від 25.06.2021 р. № 170. Форма складається з двох розділів та заповнюється станом на 31.12.2021 р. Під час заповнення звіту необхідно користуватися Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286), та роз’ясненнями Держстату від 02.08.2021 р. № 19.1.2-12/35-21.

 

Заповнення розділу І

Показники розділу І «Умови праці працівників» базуються на результатах проведеної атестації робочих місць за умовами праці, що відображаються в картах умов праці.

У рядку 10010 вказуємо облікову кількість штатних працівників на кінець звітного року, визначену відповідно до положень глави 2 Інструкції № 286 (включно з працівниками, призваними на військову службу).

Тут не наводимо дані щодо: 

  • працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники); 
  • осіб, зайнятих за договорами цивільно-правового характеру;
  • осіб, переведених з інших підприємств за договорами між суб’єктами господарювання.

У наступних рядках 10020–10140 окремо виділяємо працівників, зайнятих на робочих місцях, де хоча б один шкідливий виробничий фактор перевищує гігієнічний норматив, установлений Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 р. № 248. У цих рядках не наводимо дані щодо:

  • працівників, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством;
  • працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, на строкову службу та прийнятих на службу за контрактом, яких роботодавець відповідно до частини третьої ст. 119 КЗпП не звільняє та зберігає місце роботи й середню зарплату.
Зверніть увагу: сума показників у рядках 10030–10140 може бути більшою порівняно з даними в рядку 10020 через те, що на працівника можуть впливати декілька шкідливих виробничих факторів, а рядок 10020 включає дані про працівника лише один раз.

У рядку 10150 відображаємо облікову кількість штатних працівників (із рядка 10020), зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, яким на кінець звітного року не виповнилося 18 років. 

У рядку 10160 вказуємо облікову кількість штатних працівників (із рядка 10010), які відповідно до графіка змінності чи розкладу роботи постійно працюють у режимі трьох або чотирьох змін протягом однієї доби.

У рядку 10170 зазначаємо облікову кількість штатних працівників служби охорони праці (із рядка 10010) відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694). Підприємство з кількістю працівників менше 50 осіб у цьому рядку проставляє кількість осіб із відповідною підготовкою, які виконують функції спеціалістів служби охорони праці, незалежно від порядку їх прийняття на зазначені посади (сумісництво, договірні засади тощо).

У графі 2 розділу І ф. № 1-ПВ (умови праці) проставляємо дані про облікову кількість жінок.

У довідковому рядку (код 10180) проставляємо рік останньої атестації робочих місць, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Зверніть увагу: якщо на підприємстві у звітному році не було працівників, які працюють зі шкідливими умовами праці, дані заповнюються тільки в рядках 10010, 10160, 10170 розділу І, у разі наявності пільг за особливий характер праці дані проставляються у рядку 11140, за наявності працівників, які мають право на пенсії за віком на пільгових умовах, — у рядках 11070, 11080, 11110, 11120 розділу II.

 

Заповнення розділу II

Дані розділу II «Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці та за особливий характер праці» стосуються штатних працівників, відображених у розділі I, зокрема тих, які мають право на пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці, за особливий характер праці, а також на пенсії за віком на пільгових умовах.

Зверніть увагу, що в оновленій ф. № 1-ПВ (умови праці) змінено логічну підпорядкованість даних у розділі II. Підказка наводиться в кожному рядку цього розділу в дужках.  

Важливо: тут не наводимо дані щодо працівників, яким установлено пільги за будь-яким попереднім місцем роботи (посадою), а також пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС.

У рядку 11010 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно зі ст. 7 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) та додатком 1 до постанови КМУ «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.1997 р. № 1290, у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р. № 679 (далі — Список № 1290; додаток 1).

У рядку 11020 зазначаємо облікову кількість працівників (із рядка 11010), яким згідно з п. 2 постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 505/96-ВР надається щорічна додаткова відпустка за роботу зі шкідливими умовами праці понад тривалість, установлену додатком 1. Також у цьому рядку відображаються працівники, яким згідно з п. 4 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Мінпраці України від 30.01.1998 р. № 16, надається щорічна додаткова відпустка за власні кошти підприємства.

У рядку 11030 вказуємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), яким згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23.03.2001 р. № 122, колективним договором установлена скорочена тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці.

У рядку 11040 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на підвищену оплату праці відповідно до ст. 100 КЗпП.

У рядку 11050 вказуємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які зайняті на робочих місцях, де в повітрі робочої зони є перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, зазначених у Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.11.1987 р. № 4430-87, та які відповідно до ст. 166 КЗпП і ст. 7 Закону № 2694 за роботу зі шкідливими умовами праці мають право на отримання безоплатно молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

У рядку 11060 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які мають право на отримання безоплатно лікувально-профілактичного харчування, відповідно до ст. 166 КЗпП, ст. 7 Закону № 2694 та згідно з Переліком виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці, затвердженим постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 07.01.1977 р. № 4/П-1.

У рядку 11070 зазначаємо облікову кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці згідно зі ст. 8 Закону про відпустки та додатком 2 до Списку № 1290 (далі — додаток 2).

У рядку 11080 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 11070), яким згідно зі ст. 7 Закону № 2694 за власні кошти підприємства надається додаткова відпустка за особливий характер праці, передбачена колективною угодою (договором), понад тривалість, установлену додатком 2.

У рядку 11090 вказуємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці згідно з п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII (далі — Закон № 1788), Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461), і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11100 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 10020), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці згідно з п. «б» ст. 13 Закону № 1788, Списком № 2 до Постанови № 461 і за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

У рядку 11110 вказуємо облікову кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно з п. «в» – «з» ст. 13 та ст. 14 Закону № 1788. 

У рядку 11120 зазначаємо облікову кількість працівників (із рядка 10010), які мають право на пенсію за вислугу років згідно зі ст. 51–55 Закону № 1788. 

У рядку 11130 відображаємо облікову кількість працівників (із рядка 10010), які згідно з пп. 2 п. 2 розділу XV Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за кошти підприємства.

Зверніть увагу: у рядках 11090–11130 відображаємо працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, а також тих, які вже скористались цим правом, але продовжують працювати на цих самих робочих місцях. Дані щодо одного й того самого працівника проставляються тільки один раз.

У рядку 11140 вказуємо облікову кількість працівників(із рядка 10010), які мають право на хоча б один із видів пільг, компенсацій, зазначених у рядках 11010–11130. Дані про працівника в цьому рядку наводяться один раз незалежно від кількості пільг та компенсацій, на які працівник має право.

У графі 2 розділу II ф. № 1-ПВ (умови праці) проставляємо дані про облікову кількість жінок, які мають право на пільги та компенсації.

Правильність даних, наведених у формі, перевіряємо арифметичними контролями (таблиця).

 

Арифметичний контроль правильності заповнення ф. № 1-ПВ (умови праці)
Рядки та графи 
ф. № 1-ПВ (умови праці)
Умови контролю
Рядки та графи ф. № 1-ПВ (умови праці) та інших форм
Контролі в середині розділів
Розділ І
ряд. 10010 гр. 1
>
0
ряд. 10020 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 10160 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 10170 гр. 1
< або =
ряд. 10010 гр. 1
гр. 1, 2 кожного рядка з 10030 по 10150
< або =
відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020 
гр. 2 кожного рядка з 10010 по 10160
< або =
гр. 1 рядків з 10010 по 10160 відповідно
якщо ряд. 10020 гр. 1
> 0, то
ряд. 10180 повинен бути заповненим
Розділ II
ряд. 11080 гр. 1, 2 
< або =
ряд. 11070 гр. 1, 2 відповідно
гр. 2 кожного рядка з 11010 по 11140 
< або =
гр. 1 відповідного рядка з 11010 по 11140 
ряд. 11020 гр. 1, 2
< або =
ряд. 11010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11060 гр. 1, 2
< або =
ряд. 11090 гр. 1, 2 відповідно
гр. 1, 2 кожного рядка з 11010 по 11130 
< або =
ряд. 11140 гр. 1, 2 відповідно 
ряд. 11020 гр. 1 – ряд. 11020 гр. 2
< або =
ряд. 11010 гр. 1 – ряд. 11010 гр. 2
ряд. 11060 гр. 1 – ряд. 11060 гр. 2
< або =
ряд. 11090 гр. 1 – ряд. 11090 гр. 2 
якщо ряд. 11140 гр. 1, 2
= 0, то
сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1, 2 = 0
якщо сума (ряд. 11010 ÷ ряд. 11130) гр. 1, 2 
= 0, то
ряд. 11140 гр. 1, 2 = 0
Міжрозділові контролі
ряд. 11020 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11050 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10110 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11070 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11080 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11110 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11120 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
гр. 1, 2 кожного рядка з 11010 по 11060
< або =
відповідно гр. 1, 2 ряд. 10020
ряд. 11090 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11100 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11130 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11140 гр. 1, 2 
> або =
ряд. 10020 гр. 1, 2 відповідно
ряд. 11140 гр. 1, 2
< або =
ряд. 10010 гр. 1, 2 відповідно
Взаємозв’язок між формами
ряд. 10010 гр. 1 
=
ряд. 3070 гр. 1 ф. № 1-ПВ (квартальна)
ряд. 10010 гр. 2 
=
ряд. 3070 гр. 2 ф. № 1-ПВ (квартальна)

 

Наостанок нагадаємо, що граничний термін подання звіту — 28.02.2022 р. 

Звіти подають не всі підприємства, установи, організації, а лише відібрані Держстатом. До обстеження залучаються підприємства, основний вид економічної діяльності яких згідно з КВЕД належить до групи 01.1–01.6 секції А, секції В, С, D, E, F, H, розділу 61 секції J. Про необхідність подання форми респондентів повідомляють територіальні органи державної статистики. Також на офіційному вебсайті Держстату в розділі «Для респондентів» —> «Пошук за кодом ЄДРПОУ» респондент має змогу отримати інформацію про те, які форми державних статистичних спостережень має подавати його підприємство (установа, організація) впродовж поточного року до органів державної статистики.  

За неподання звітів або подання їх з недостовірними даними, чи не в повному обсязі, не за встановленою формою, чи із запізненням, посадовим особам загрожує адміністративний штраф відповідно до ст. 186-³ КУпАП.


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП