Компенсація за затримку виплати зарплати в листопаді 2021 р.


У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати нарахування сум компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати. Компенсація провадиться відповідно до:

  • Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
  • Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Для визначення суми компенсації ІСЦ обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу. У місяці, за який виплачується дохід, ІСЦ до розрахунку не включається.

У разі виплати в листопаді 2021 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2017–2021 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної в таблиці.

 

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати в листопаді 2021 р.

 
Місяць
Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу
Роки:
2017
2018
2019
2020
2021
січень
46,3
28,2
17,4
13,7
7,1
лютий
44,8
27,0
16,8
14,0
6,0
березень
42,3
25,7
15,7
13,1
4,3
квітень
41,0
24,7
14,6
12,2
3,5
травень
39,2
24,7
13,8
11,9
2,2
червень
37,0
24,7
14,4
11,7
2,0
липень
36,7
25,5
15,0
12,3
1,9
серпень
36,9
25,5
15,4
12,6
2,1
вересень
34,2
23,2
14,6
12,0
0,9
жовтень
32,6
21,1
13,8
10,9
листопад
31,4
19,5
13,7
9,5
 
грудень
30,1
18,5
13,9
8,5
 

 


ПРИКЛАД

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати

Нарахований, але не виплачений у січні 2020 р. грошовий дохід у сумі 3250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується в листопаді 2021 р.

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2020 р. − жовтень 2021 р.), за січень 2020 р. становить 13,7 %.

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 3250,00 грн × 13,7 ÷ 100 = 445,25 грн.

 

 


◦ Оплата праці
◦ Індексація і компенсація
ДЕМО ДОСТУП