Надання «дитячої» відпустки новоприйнятій працівниці


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустки працівникам, які мають дітей

 

Жінка має трьох дітей віком до 15 років. Молодшій дитині 19 грудня виповнилося три роки, тож 20-го працівниця вийшла на роботу і цією ж датою звільнилася. Грошова компенсація за невикористану відпустку як матері трьох дітей не була виплачена. Працевлаштувавшись 26 грудня на нове підприємство, вона вимагає від нового роботодавця надати їй цю соціальну відпустку. Чи має він право надати жінці таку відпустку?

 

Статтею 19 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено, що жінці, яка працює і має, зокрема, двох або більше дітей віком до 15 років, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Право жінки на цю відпустку залежить від віку дітей. У випадку, наведеному в запитанні, навіть якщо старша дитина досягне 15-річного віку, тобто не входитиме до вікової категорії, що дає право жінці на отримання соціальної відпустки, наявність двох молодших дітей віком до 15 років надаватиме право жінці отримати додаткову оплачувану відпустку. Але варто зауважити, що право на неї має лише жінка, яка працює, тобто фактично виконує свої обов’язки, а не просто перебуває в трудових відносинах з підприємством.

Реалізувати своє право на використання цієї відпустки жінка може за умови, якщо на день її початку вона має стаж роботи тривалістю хоча б один день. Утім, якщо вона не мала наміру її використовувати, грошова компенсація за рік, в який вона вийшла на роботу, тобто за 2018 р., мала бути виплачена. Це правило визначено ст. 24 Закону про відпустки, якою передбачено, що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Нагадаємо, що така відпустка надається один раз протягом відповідного календарного року. А отже, на новому місці роботи вона не матиме права на її отримання, оскільки за неї були виплачені кошти.

Для визначення, чи справді працівниця перебувала в трудових відносинах, новий роботодавець може скористатися трудовою книжкою або/та довідкою ОК-7. Якщо на підприємство працевлаштовано жінку, яка має двох або більше дітей віком до 15 років і якщо вона не використала свого права на соціальну відпустку на попередньому місці роботи, під час звільнення їй мала бути виплачена відповідна компенсація. Тому відмова на новому місці роботи у використанні цієї відпустки буде правомірною. Якщо ж у трудовій книжці або/та довідці ОК-7 відсутня інформація про її роботу в поточному році, соціальна відпустка має бути надана новим роботодавцем.

Окрім цього, зазначимо, що чинним законодавством не визначено строку давності, після якого працівниця втрачає право на додаткові соціальні відпустки. Якщо жінка з якихось причин не скористалася правом на таку відпустку за попередній рік чи за кілька попередніх років, вона має право використати її. У разі звільнення, незалежно від підстав, їй має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні цієї відпустки в обов’язковому порядку.

У ситуації, викладеній у запитанні, якщо працівниця до виходу у відпустку для догляду за третьою дитиною не реалізувала свого права на соціальну відпустку як жінка, яка працює та має двох дітей віком до 15 років, за попередні роки (рік) їй має бути виплачена грошова компенсація. Нагадаємо, що період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного (шестирічного) віку не зараховується до стажу роботи, що дає право на зазначену соціальну відпустку, оскільки жінка в цей час не працює. Тож за цей період грошова компенсація за невикористану соціальну відпустку не нараховується навіть за умови, якщо жінка є матір’ю двох або більше дітей.

На ваші запитання відповідала Галина ФОЛЬВАРОЧНА,

заступник головного редактора журналу «Кадровик України»

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН