Надання відпустки для догляду за дитиною до шестирічного віку без медичного висновку


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустки працівникам, які мають дітей

 

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, звернулася до керівництва підприємства із проханням продовжити їй цю відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку, але без медичного висновку. Чи можна задовольнити таке прохання працівниці?

 

Відповідно до частини шостої ст. 179 КЗпП і п. 3 частини першої ст. 25 Закону про відпустки в разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Як бачимо, для продовження відпустки для догляду за дитиною законодавством прямо передбачена наявність у працівниці медичного висновку про те, що її дитина потребує домашнього догляду. У той же час є й інші законодавчі норми, які дають змогу роботодавцю знайти вихід із ситуації, коли працівниця не має медичного висновку. Зокрема, законодавством передбачено, що:

• підприємства, установи та організації за власні кошти можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості (частина четверта ст. 179 КЗпП);

• підприємства в межах своїх повноважень і за власні кошти можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників (частина перша ст. 91 КЗпП);

• підприємство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги (частина шоста ст. 69 Господарського кодексу України; далі — ГКУ).

Взаємні зобов’язання між роботодавцем та працівниками щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних питань установлюються в колективному договорі. Таким чином, надання жінкам частково оплачуваної відпустки або відпустки без збереження заробітної плати більшої тривалості для догляду за дитиною (із зазначенням тривалості відпусток та умов оплати) в обов’язковому порядку має бути передбачено в колективному договорі.

Формулювання «відпустка більшої тривалості» означає лише можливість продов­ження відпустки, в якій перебуває жінка (інша особа, яка фактично здійснює догляд), але не надання такої відпустки після того, як жінка стала до роботи після досягнення дитиною трирічного віку. Однак на такий випадок колективним договором підприємства може бути передбачено надання додаткової відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею певного віку.

Отже, якщо в колективному договорі підприємства прописані вказані положення, це буде підставою для надання працівниці відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за відсутності медичного висновку.

На ваші запитання відповідала Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН