Розрахунковий період для оплати «чорнобильської» відпустки

Пряма лінія

 

Перед майбутньою перевіркою під-приємство з метою виявлення будь-яких «огріхів» у роботі самостійно запросило аудиторів. Виникло одне непорозуміння: бухгалтерія розрахувала відпускні за додаткову відпустку працівнику-«чорнобильцю», виходячи із його середньої зарплати за останні 12 календарних місяців, а аудитор вважає, що потрібно виходити із виплат за останні два календарних місяці, оскільки така відпустка непов’язана із трудовим процесом. Як правильно розрахувати середню заробітну плату для оплати «чорнобильської» відпустки?
 

Особам, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС 1 та 2 кате-горії, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 робочих днів (16 календарних днів) на рік (п. 22 частини першої ст. 20, п. 1 частини першої ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний за-хист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII). Цю відпустку повністю фінансує орган соціального захисту населення, але розрахунок суми відпускних провадить бухгалтерія підприємства, де працює пра-цівник-«чорнобилець».

Середня зарплата для розрахунку суми відпускних розраховується відповідно до Порядку обчислення середньої заробіт-ної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Порядком № 100 встановлено два розрахункових періоди для обчислення середньої зарплати:

 12 останніх календарних місяці — якщо середня зарплата розраховується для оплати часу відпусток або виплати компенсації за невикористані відпустки;

 два останніх календарних місяці — у всіх інших випадках збереження серед-ньої заробітної плати.

До останніх випадків належить, зокрема, виконання працівником державних і гро-мадських обов’язків у робочий час, переведення на іншу легшу нижчеоплачувану ро-боту за станом здоров’я, перебування працівника в службовому відрядженні, вимушений прогул, направлення працівників на обстеження до медичного закладу, звільнення працівника-донора від роботи, залучення працівника до виконання військових обов’язків тощо.

Отже, для оплати всіх видів відпусток, у т. ч. додаткової відпустки працівникам-«чорнобильцям», та суми компенсації за невикористані дні щорічної відпустки й відпустки на дітей середня зарплата розраховується, виходячи з виплат за останні 12 ка-лендарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки або виплати компенсації. А те, що додаткова «чорнобильська» відпустка не належить до виду щорічних, позначається на такому:

 вона надається незалежно від тривалості роботи працівника на підприємстві;

 не продовжується в разі тимчасової непрацездатності працівника;

 невикористані дні такої відпустки не замінюються грошовою компенсацією.

Також додаткова відпустка для працівників-«чорнобильців» не продовжується на кількість святкових та неробочих днів, що припадають на її період, а це означає, що 16 календарних днів має бути з урахуванням святкових та неробочих днів.

І найважливіше: додаткова «чорнобильська» відпустка має бути використана працівником протягом календарного року, ос-кільки її перенесення на наступний рік законодавством не передбачено. Але відпуст-ка, яка розпочалася, наприклад, 28.12.2018 р.і закінчується у січні 2019 р., є відпусткою за 2018 р.

 

На ваші запитання відповідала Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

 

Пряма

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН