Відображення в таблиці 6 осіб, які працювали за договорами ЦПХ


 

Одна особа працювала за догово-ром ЦПХ з 18 березня по 18 квітня 2019 р., а з 19 квітня її було прий­нято на постійну роботу. Під час заповнення звітності з ЄСВ у таблиці 6 окремими рядками було відображено заробітну плату за квітень і кількість днів перебування в трудових відносинах за квітень, винагороду за березень – квітень за договором ЦПХ і кількість днів дії цього договору у квітні. Звітність не приймається, помилка в кількості днів — «кількість днів внесено більше, ніж в одному з рядків за звітний місяць». У чому саме помилка?

Помилка саме в тому, що кількість днів перебування у трудових відносинах (реквізит 15) було заповнено двічі — один раз у частині перебування в трудових відносинах з 19 по 30 квітня, другий — у частині тривання договору ЦПХ з 1 по 18 квітня.

В Описі формату Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціаль-не страхування визначено, що за наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому вказуються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Таким чином, виправити помилку можна, подавши новий звіт до 20-го числа, і в першому рядку, де зазвичай вказується сума зарплати за звітний місяць (у випадку, що розглядається, — за квітень), слід вказати «30».

Нагадаємо, що порядок заповнення реквізиту 15 відповідно до Опису формату звіту такий. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин), значення реквізиту 15завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці.

У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення.

Для осіб, у яких відносини з роботодавцем визначаються умовами трудового договору, значення реквізиту 15 залежить лише від дати початку трудових відносин та від дати їх закінчення.

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування пов­ний місяць у відпустці: черговій, без збе-реження заробітної плати, т. д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізи-ту, крім випадків перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох та шести років.

Реквізит заповнюється одним значен-ням в одному рядку, що відповідає звітно-му. За наявності кількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому, в якому вказуються дані про суми заробітної плати (за їх наявності).

Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за наступні та попередні звітні періоди, за винятком відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й випадків поновлення на роботі особи за рішенням суду. Ок-рім того, реквізит 15 заповнюється обов’яз-ково для кодів категорій застрахованих осіб 42, 43, 44, 45, де відображається період перебування застрахованої особи у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, окремо за кожний відповідний місяць, що припадає на дні цієї відпустки.

 

На ваші запитання відповідав Дмитро КУЧЕРАК,

головний редактор журналу «Заробітна плата»

 

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН