Вихідна допомога в разі звільнення «чорнобильця»


Працівник, який має статус «чорнобильця» І категорії, звільняється у зв’язку зі скороченням штату. Як правильно розрахувати та виплатити йому суму вихідної допомоги? 

Якщо трудовий договір з працівником припиняється на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку зі скороченням чисельності або штату працівників), то в та-кому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку. Ця норма закріплена в ст. 44 КЗпП. 
Крім того, для працівників-«чорнобильців» Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-ХІІ (далі — Закон № 796) передбачено додаткові компенсації та пільги. Зокрема, відповідно до п. 7 ст. 20 Закону № 796 у разі вивільнення працівників, які віднесені до І категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, роботодавець зобов’язаний виплатити їм допомогу в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати. 
При цьому на дату звільнення працівника роботодавець нараховує та виплачує йому суму вказаної допомоги за рахунок власних коштів, які потім відшкодовуються з бюджету управліннями праці і соціального захисту населення за місцем реєстрації громадян. Порядок їх відшкодування визначений постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936. 
Отже, у випадку, наведеному в запитанні, в разі звільнення у зв’язку зі скороченням штату працівника-«чорнобильця» І категорії роботодавець зобов’язаний виплатити йому вихідну допомогу, враховуючи обидві законодавчі норми, а саме: 
• на підставі ст. 44 КЗпП — у розмірі не менше однієї середньомісячної зарплати, за рахунок власних коштів;
• на підставі п. 7 ст. 20 Закону № 796 — у розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати за рахунок власних коштів, які підлягають відшкодуванню з бюджету.
 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН