Виплата авансу в місяці прийняття працівника на роботу


 

Працівника прийнято на роботу 10.05.2019 р. Чи потрібно йому як новоприйнятому виплачувати заробітну плату за першу половину місяця (аванс) у травні 2019 р.?
 

Кожен роботодавець має виконувати вимоги законодавства щодо строків та розмірів виплати зарплати, які прописані в ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці, якими встановлено, що:

 зарплату працівникам слід виплачува-ти не рідше двох разів на місяць;

 розмір зарплати за першу половину мі-сяця (аванс) повинен бути не менше оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу).

При цьому ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці не містять жодних поло-жень, які б звільняли роботодавця від необхідності виплати авансу у випадку, коли працівник не відпрацював усіх робочих днівпершої половини місяця з будь-якої причи-ни (у т. ч. у разі прийняття на роботу не з пер-шого числа).

Мінсоцполітики в листі від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/2 роз’яснило, що першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною — з 16 по 30 (31). Отже, якщо працівни-ка прийнято на роботу 10.05.2019 р., то в пер-шій половині місяця він відпрацює 5 робочих днів (10, 11, 13, 14 і 15 травня). За ці дні йомуй потрібно нарахувати та виплатити аван-су встановлений на підприємстві термін.

За невиплату авансу підприємству на підставі норм ст. 265 КЗпП може загрожувати штраф:

 у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (у 2019 р. — 12 519,00 грн (4173,00 грн × 3) — за порушення встановлених строків виплати пра-цівникам заробітної плати (абзац третій частини другої ст. 265 КЗпП);

 у 10-кратному розмірі мінімальної за-робітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (у 2019 р. — 41 730,00 грн (4173,00 грн ×× 10), — за недотримання мінімальних дер-жавних гарантій в оплаті праці (абзац четвертий частини другої ст.  265 КЗпП).

Звертаємо увагу, що штраф у розмірі 10 мінімальних зарплат загрожує як у випадку, коли аванс працівнику не виплачу-ють взагалі, так і в разі, коли його виплачують в меншому, ніж належить, розмірі, оскільки мінімальною державною гарантією є саме розмір авансу.

Крім того, посадовим особам підприємства за порушення вимог законодавства про працю може загрожувати адміністративний штраф у розмірі від 30 до 100 нмдг (від 510 до 1700 грн) відповідно до частини першої ст. 41 КУпАП.

 

На ваші запитання відповідала Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН