Зазначення періоду роботи в наказі про надання відпустки


Працівника прийнято на госпрозрахункове підприємство за основним місцем роботи 01.04.2020 р. З 05.07.2021 р. він має намір узяти 24 календарних дні щорічної основної відпустки, про що зазначив у поданій ним письмовій заяві. Як правильно визначити робочий період, за який надається така відпустка, і чи обов’язково його зазначати в наказі про надання відпустки?

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

З огляду на зазначене, початком робочого року для надання такої відпустки є дата (день, місяць), з якої працівника було прийнято на роботу, а його закінченням — дата (день, місяць), що передує цьому дню в наступному році (незалежно від того, припадає вона на робочий, вихідний чи святковий день тижня).

Тобто надалі для обчислення кожного наступного робочого року працівника дата його відліку, а саме день та місяць, залишаються незмінними.

Отже, в ситуації, що розглядається, робочим періодом, за який працівнику надається щорічна основна відпустка, буде період з 01.04.2020 р. по 31.03.2021 р.

Надання працівнику підприємства щорічної основної відпустки зазвичай оформлюється відповідним наказом керівника. Типова форма «Наказу (розпорядження) про надання відпустки» (ф. № П-3) затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489. Серед зазначених у ф. № П-3 обов’язкових реквізитів наказу є і такий: «За період роботи з «_» ____20_ року по «_» ____20_ року».

Отже, підприємству-роботодавцю потрібно складати наказ про надання працівнику щорічної основної відпустки з обов’язковим зазначенням у ньому всіх необхідних реквізитів, наведених у ф. № П-3, в т. ч. періоду роботи, за який вона надається.

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН
ДЕМО ДОСТУП