Заробітна плата
електронна версія

Звільнення за систематичну відсутність на робочому місці


◦ Робочий час
◦ Облік використання робочого часу

 

Один із менеджерів підприємства щодня приходить на роботу, але біль-шу частину робочого часу перебуває не на своєму робочому місці, а десь на території підприємства. Згідно з умовами трудового договору оплата праці менедже-ра складається з двох частин: посадового окладу та відсотка з продажів, тому в будь-якому разі підприємство має виплачувати йому зарплату в розмірі окладу. Чи мож-на звільнити такого працівника з ініціативи керівництва за прогули, зважаючи на його тривалу відсутність на робочому місці?
 

Можливість звільнення працівника за прогули передбачена п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП. Згідно із вказа-ною нормою трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем у разі прогулу працівника (в т. ч. його відсутності на роботі більше трьох годин поспіль протягом робочого дня) без поважних причин.

Як бачимо, законодавством передбачена можливість звільнення саме за відсутність на роботі, а не за відсутність на робочому місці.

На різних підприємствах практикують різні системи підтвердження присутності працівника на роботі. Так, на одних запроваджують автоматизовану пропускну сис-тему на прохідній підприємства, де автоматично за допомогою пропуску фіксується прохід/вихід працівника на територію/з те-риторії підприємства і, відповідно, його прибуття/вибуття на роботу/з роботи. На інших ведуть журнал прибуття/вибуття на роботу/з роботи, в якому кожен працівник самостійно вказує час, коли він прийшов на роботу та пішов із неї, та підтверджує це своїм підписом.

Але зауважимо, що в будь-якому разі фіксується присутність працівника тільки на роботі, а не на робочому місці, до якого він може і не дійти або яке може залишити, перебуваючи на території підприємства.

Оскільки відсутність працівника на робочому місці не можна прирівнювати до його відсутності на роботі, це свідчить про те, що у випадку, про який ідеться, працівника не можна звільнити на підставі п. 4 частини першої ст. 40 КЗпП.

Але якщо працівник зловживає відсутністю на робочому місці, то можна склас-ти про це акт за участю не менше трьох інших працівників і накласти на працівника дисциплінарне стягнення (догану) за порушення трудової дисципліни на підставі ст. 147 КЗпП. 

У подальшому, якщо працівник не виправиться, керівництво підприємства матиме право звільнити його за п. 3 частини першої ст. 40 КЗпП як такого, що систематично порушує правила внутрішнього трудового розпорядку й раніше мав певні дисциплінарні стягнення.

 

На ваші запитання відповідала Ірина КРАСОВСЬКА,

консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку

 

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН