Наказ МОН від 24.06.2024 р. № 910

Про деякі особливості набуття та поновлення і статусу здобувача вищої освіти у 2024 році


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Зміни в законодавстві
981

24.06.2024

Відповідно до частини другої статті 64 Конституції України, пункту 1 частини третьої статті 3; абзацу п'ятого частини першої статті 4, підпункту 22, абзацу першого підпункту 23 пункту 2 розділ ХI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», абзацу другого частини і третьої статті 57¹ Закону України «Про освіту», статті 17 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», абзацу шостого частини першої статті 21, Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, НАКАЗУЮ:

1. Тимчасово до 01 січня 2025 року призупинити:

 • прийом заяв, проведення конкурсного відбору, укладання договорів про навчання між закладом вищої освіти та вступником, та зарахування на навчання для здобуття третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти та в асистентуру-стажування на денну або дуальну форми здобуття оcвіти за кошти фізичних та юридичних осіб (крім вступників з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку те мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром з призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти);
 • переведення здобувачів вищої освіти (крім здобувачів вищої освіти з числа осіб, визначених частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною державною електронною з питань освіти) ва денну або дуальну форми здобуття совіти з інших форм здобуття освіти;
 • поновлення (включаючи допуск до освітнього процесу після завершення строку переривання навчання) на денну або дуальну форми здобуття освіти, крім наступних категорій осіб:
  • особи, визначені частинами першою, третьою, п'ятою, шостою статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови підтвердження відповідного права засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія) або шляхом електронної інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів та Єдиною державною електронною базою з питань освіти;
  • особи, які на дату поновлення не досягли 25-річного віку, за умови наявності інформації про попереднє навчання з Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • здобувачі вищої освіти, які мали перерву у навчання у зв'язку з вагітністю та пологами або доглядом за дитиною До досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку У передбачених законодавством випадках);
  • особи, звільнені з військової служби після 24 лютого 2022 року;
  • особи, які поновлюються для здобуття освіти за медичними або фармацевтичними спеціальностями, за умови наявності інформації про попереднє навчання з Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • особи, яким було надано академічну відпустку тривалістю не більше одного року за медичними показаннями, у зв’язку з участю в програмі академічної мобільності або у зв'язку із сімейними обставинами, за умови наявності про попереднє навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • особи, які поновлюються до складу Курсантів вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання и військових навчальних підрозділів закладі вищої освіти.

2. Керівникам закладів освіти та наукових установ усіх форм власності і сфер управління забезпечити дотримання вимог цього наказу.

3. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров Олег) та директорату атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф Світлана) забезпечити верифікацію даних щодо здобувачів вищої освіти зарахування, поновлення та переведення яких відбувалося у 2024 році та здійснити організаційно-технічні заходи у разі виявлення випадків порушення законодавства.

4. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров Олег) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Винницького Михайла.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                   Оксен Лісовий

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП