Наказ Мінфіну від 22.03.2023 р. № 148

Про затвердження Порядку заповнення реквізиту “Призначення платежу” платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення


22 березня 2023 р.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, Митного кодексу України, Закону України “Про платіжні послуги”, Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг”, постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163 “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг”, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2021 року № 93 “Про запровадження міжнародного стандарту ISO 20022 у платіжній інфраструктурі України” та з метою врегулювання механізму сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок заповнення реквізиту “Призначення платежу” платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення, що додається.

2. Внести до пункту 1 розділу I Порядку заповнення реквізиту “Призначення платежу” розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419, такі зміни:

доповнити абзацом першим такого змісту:

“1. Цей Порядок застосовується у разі використання неструктурованого формату реквізиту “Призначення платежу” відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022.”.

У зв’язку з цим абзаци перший – двадцять третій вважати абзацами другим – двадцять четвертим відповідно;

в абзаці другому цифру “1.” виключити.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 24 липня 2015 року № 666 “Про затвердження Порядку заповнення реквізиту “Призначення платежу” розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за № 974/27419;

від 05 вересня 2016 року № 811 “Про затвердження Змін до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2016 року за № 1272/29402;

від 11 березня 2019 року № 104 “Про внесення змін у додаток до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2019 року за № 372/33343;

від 31 грудня 2020 року № 847 “Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за № 190/35812.

4. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому законодавством порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 01 квітня 2023 року, крім пункту 3 цього наказу, який набирає чинності з 01 липня 2023 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В., Голову Державної податкової служби України, Голову Державної митної служби України та Голову Державної казначейської служби України.

Міністр
Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Заступник Голови Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Олександр ПОТІЙ
Голова Національного
банку України
Андрій ПИШНИЙ
Голова Державної
казначейської служби України
Тетяна СЛЮЗ
В. о. Голови Фонду
державного майна України
Дмитро КЛІМЕНКОВ
В. о. Голови Державної
податкової служби України
Тетяна КІРІЄНКО
В. о. Голови Державної
митної служби України
Сергій ЗВЯГІНЦЕВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
22 березня 2023 року № 148

Порядок
заповнення реквізиту “Призначення платежу” платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок застосовується у разі використання структурованого формату реквізиту “Призначення платежу” платіжної інструкції відповідно до міжнародного стандарту ISO 20022 та визначає правила його заповнення під час:

1) сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі;

сплати (стягнення) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) на небюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я територіальних органів ДПС;

сплати (стягнення) податків, зборів, платежів та єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС;

повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені;

повернення єдиного внеску на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС, на інші небюджетні рахунки, на рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг;

2) внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави підприємствами до/або під час митного оформлення на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

внесення авансових платежів (передоплати) громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів, які оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А., зарахування грошової застави та інших платежів, які сплачуються не із сум авансових платежів (передоплати), на депозитні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я митниць;

перерахування митницями митних платежів від громадян під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я Держмитслужби;

перерахування Держмитслужбою митних платежів від підприємств під час митного оформлення на бюджетні рахунки, відкриті у Казначействі на ім’я Держмитслужби;

повернення авансових платежів (передоплати), грошової застави, помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України (далі – Кодекс), Митному кодексі України, Бюджетному кодексі України, Законах України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про платіжні послуги” та в інших нормативно-правових актах.

3. Сплата (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також повернення (перерахування) помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, єдиного внеску, авансових платежів (передоплати), грошової застави, повернення помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені здійснюються на підставі платіжної інструкції, яка подається надавачу платіжних послуг ініціатором платіжної операції, щодо переказу коштів на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки / рахунки платників, відкриті у надавачів платіжних послуг.

До ініціаторів таких платіжних інструкцій належать:

платники при сплаті податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесенні авансових платежів (передоплати), грошової застави;

територіальні органи ДПС та органи державної виконавчої служби при стягненні коштів у рахунок погашення податкового боргу (заборгованості) з податків, зборів, платежів та єдиного внеску;

ДПС та територіальні органи ДПС при поверненні надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій;

Держмитслужба та митниці при перерахуванні до бюджету сум митних платежів та поверненні авансових платежів (передоплати), грошової застави, поверненні помилково та/або надміру сплачених сум митних, інших платежів та пені, зарахованих до бюджету.

II. Заповнення платником реквізиту “Призначення платежу” платіжної інструкції

1. Обов’язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит “Призначення платежу”, під час заповнення якого для платника у разі сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетний / небюджетний / єдиний / депозитний рахунок передбачено поля встановленого формату:

“Код виду сплати”;

“Додаткова інформація запису”;

“Номер рахунку” (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

“Сума податку” (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

“Інформація про податкове повідомлення (рішення)” (у разі сплати на єдиний рахунок, відкритий у Казначействі на ім’я ДПС);

“Тип” (у разі сплати за оренду державного майна).

2. Під час сплати податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави на бюджетні / небюджетні / єдиний / депозитний рахунки платник у реквізиті “Призначення платежу” платіжної інструкції заповнює з переліку полів, наведених у пункті 1 цього розділу, такі поля:

“Код виду сплати”;

“Додаткова інформація запису”.

У полі “Код виду сплати” платник заповнює код виду сплати, визначений Переліком кодів видів сплати, які використовуються платниками, згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у полі “Додаткова інформація запису” платник заповнює інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Суб’єкти господарювання, які проводять господарську діяльність на підставі ліцензії та/або спеціального дозволу, зазначають інформацію щодо звітного (податкового) періоду, за який сплачуються податкові зобов’язання, та дозвільного документа (вид дозвільного документа, номер, дата).

Приклади заповнення реквізиту “Призначення платежу” (Завантажити)

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП