Наказ Мінагрополітики від 20.04.2023 р. № 946

Про затвердження Змін до Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Бронювання
20 квітня 2023 р.

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 лютого 2023 року № 223, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2023 року за № 330/39386, що додаються.

2. Відділу з питань мобілізаційної роботи в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Перший заступник Міністра
Тарас ВИСОЦЬКИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 квітня 2023 року № 946

Зміни
до Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період

У пункті 1:

1) у підпункті 1 слова та цифри “не менше 1000 гектарів” та “не менше 50 осіб” замінити словами та цифрами “не менше 500 гектарів” та “не менше 20 осіб” відповідно;

2) підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) Підприємство:

провадить діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі – КВЕД-2010), є один з таких КВЕД:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

01.12 Вирощування рису;

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

01.14 Вирощування цукрової тростини;

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

01.21 Вирощування винограду;

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів;

01.26 Вирощування олійних плодів;

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

01.30 Відтворення рослин;

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;

01.45 Розведення овець і кіз;

01.46 Розведення свиней;

01.47 Розведення свійської птиці;

01.49 Розведення інших тварин;

01.50 Змішане сільське господарство;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;

01.63 Післяурожайна діяльність;

01.64 Оброблення насіння для відтворення;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

є виробником та/або постачальником засобів захисту рослин (пестицидів), насіння та/або садивного матеріалу, ветеринарних препаратів, добрив, сільськогосподарської техніки, устатковання, обладнання і запасних частин до них, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (щодо ветеринарних препаратів);

28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства;

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками;

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням;

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;

забезпечує виробничо-технологічні процеси з приймання, очищення, сушіння, зберігання, переробки зерна, олійних та зернобобових культур, продуктів їх доробки, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

52.10 Складське господарство;

здійснює виробництво та реалізацію харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.11 Виробництво м’яса;

10.12 Виробництво м’яса свійської птиці;

10.13 Виробництво м’ясних продуктів;

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

10.52 Виробництво морозива;

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

10.81 Виробництво цукру;

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

10.83 Виробництво чаю та кави;

10.84 Виробництво прянощів і приправ;

10.85 Виробництво готової їжі та страв;

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угрупувань;

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

10.31 Перероблення та консервування картоплі;

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків;

10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів.

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

11.02 Виробництво виноградних вин;

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;

11.05 Виробництво пива;

11.06 Виробництво солоду;

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

12.00 Виробництво тютюнових виробів;

28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

провадить рибогосподарську діяльність основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

03.11. Морське рибальство;

03.12 Прісноводне рибальство;

03.21 Морське рибництво (аквакультура);

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);

здійснює науково-технічну діяльність щодо створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і рівня продовольчої безпеки України, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є такий КВЕД:

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності”.

Начальник відділу
з питань мобілізаційної роботи
Сергій КРОПИВЧЕНКО

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП