Лист Мінекономіки від 14.12.2020 р. № 3511-06/74016-07

Щодо безповоротної фінансової допомоги медичним працівникам


◦ Оплата праці

Мінекономіки розглянуто лист щодо деяких питань з оплати праці та в межах компетенції повідомляє.

1. Основні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, та структуру заробітної плати визначає Закон України «Про оплату праці» (далі — Закон).

Відповідно до ст. 2 Закону заробітна плата складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Основна заробітна плата — це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад установлені зазначеними актами норми.

Оскільки безповоротна фінансова допомога не передбачена актами чинного законодавства, а надається медичним працівникам за рішеннями Київської міської державної адміністрації в рамках програми «Здоров'я киян», то вважаємо, що така виплата відноситься до інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

2. Щодо мінімальної заробітної плати, то відповідно до ст. 3-1 Закону мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Частиною другою ст. 3-1 Закону визначений вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Це доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищення ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

3. Щодо врахування виплат при обчисленні середньої заробітної плати згідно з нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок), то згідно з п. 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати враховуються основна заробітна плата (оклад, тарифна ставка), доплати та надбавки, премії, які не носять разового характеру, одноразова винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років, індексація тощо.

Виплати, які не включаються при обчисленні середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, визначені п. 4 Порядку.

Оскільки у зазначеному в листі випадку безповоротна фінансова допомога надається медичним працівникам на підставі окремих рішень Київської міської державної адміністрації, які приймаються щомісячно, то, на нашу думку, така допомога є одноразовою.

Підпунктом «б» п. 4 Порядку встановлено, що при обчисленні середньої заробітної плати одноразові виплати, зокрема матеріальна допомога, не враховуються.

Принагідно звертаємо увагу на те, що Інструкція із статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 01.01.2004 р. № 5, містить основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень з метою одержання об'єктивної статистичної інформації про розміри та структуру заробітної плати найманих працівників.

Також повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП