Індивідуальна податкова консультація від 07.10.2021 р. № 3788/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо оподаткування доходу у вигляді винагороди за накопичені бали


◦ Облік та оподаткування
◦ ПДФО та ВЗ
◦ ЄСВ

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула звернення щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором доходу у вигляді винагороди за накопичені бали та нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків, який виплачує фізичній особі — учаснику програми грошову винагороду за накопичені бали, просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування зазначеної винагороди податком на доходи фізичних осіб і військовим збором, нарахування єдиного внеску, а також з питання чи мають відносини між фізичною особою — учасником програми та товариством (платником винагороди) ознаки трудових.

 

Щодо оподаткування доходу у грошовій формі у вигляді винагороди за накопичені бали податком на доходи фізичних осіб і військовим збором

Відповідно до пп. 14.1.54 Кодексу дохід з джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий, зокрема резидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, згідно з пп. 162.1.1 якого передбачено, що платником податку є фізична особа — резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Пунктом 163.1 Кодексу визначено, що об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку визначено ст. 165 Кодексу.

При цьому згідно з пп. 1.7 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Разом з тим доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу встановлено п. 164.2 Кодексу, зокрема інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 Кодексу).

Також вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу).

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету визначено ст. 168 Кодексу.

Так, згідно із пп. 168.1.1 Кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену ст. 167 Кодексу, і ставку військового збору 1,5 %, встановлену пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Отже, дохід фізичної особи у грошовій формі у вигляді винагороди за накопичені бали включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такої особи як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

 

Щодо нарахування єдиного внеску

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначає Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Пунктом 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464 передбачено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують найману працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 7 Закону № 2464 базою нарахування єдиного внеску для роботодавців є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Отже, у разі якщо фізичною особою укладено договір цивільно-правового характеру та отримано винагороду за накопичені бали на підставі цього договору, то зазначена винагорода є базою нарахування єдиного внеску.

В іншому випадку, якщо фізичною особою отримано винагороду за накопичені бали без укладання договору, то така винагорода не є базою нарахування єдиного внеску.

 

Чи мають відносини між фізичною особою — учасником програми та товариством (платником винагороди) ознаки трудових

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Пунктом 191.1 ст. 191 Кодексу передбачено, що контролюючі органи здійснюють контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків, зборів, платежів установлених цим Кодексом, а також надають індивідуальні податкові консультації з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Водночас відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459, Міністерство економіки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері праці, трудових відносин.

Таким чином, питання трудових відносин належить до компетенції Міністерства економіки України.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП