Індивідуальна податкова консультація від 22.10.2021 р. № 3995/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування коштів на лікування


◦ Облік та оподаткування
22 жовтня 2021 р.

Державна податкова служба України розглянула звернення (далі — ТОВ) щодо оподаткування податком на прибуток, ПДФО, ЄСВ та військовим збором цільової благодійної допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у запиті, до ТОВ надійшло прохання працівника щодо надання грошової допомоги на лікування його дружини та заключення ТОВ договору з медичним закладом про надання відповідних медичних послуг.

Предметом договору з медичним закладом буде надання повного спектру лікування у т. ч. складного хірургічного втручання, реабілітації, відновлення і т. п.

ТОВ є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Заявник запитує:

1. Чи може ТОВ віднести до витрат підприємства сплачену цільову допомогу на користь медичного закладу охорони здоров'я для лікування дружини співробітника;

2. Чи оподатковуються вищезазначені фінансові операції зі сплати лікування дружини працівника ТОВ, ПДФО, ЄСВ та військовим збором.

 

До питання 1

Згідно з пп. 19-1.1.28 Кодексу до функцій контролюючих органів належить, зокрема, надання індивідуальних податкових консультацій з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.

Надання роз'яснення стосовно спрямування цільової благодійної допомоги, не належить до повноважень ДПС.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (частина друга ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV).

Отже, питання формування витрат у бухгалтерському обліку належить до компетенції Міністерства фінансів України.

 

До питання 2

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розд. IV Кодексу, відповідно до пп. 162.1.1 якого платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа — резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи.

Згідно з пп. 163.1.1 Кодексу об'єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Особливості оподаткування благодійної допомоги передбачено п. 170.7 Кодексу, відповідно до пп. 170.7.1 якого не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога (далі — благодійна допомога), яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним п. 170.7 ст. 170 Кодексу.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

При цьому до цільової благодійної допомоги відноситься допомога, порядок надання якої регламентується пп. 170.7.4 Кодексу, відповідно до пп. "а" якого не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами — юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або дитини, в якої хоча б один із батьків є особою з інвалідністю; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, крім витрат на косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов'язане з медичними показаннями), водолікування та геліотерапію, не пов'язані з хронічними захворюваннями, лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни, аборти (крім абортів, які проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування), операції з переміни статі; лікування венеричних захворювань (крім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалтування), лікування тютюнової чи алкогольної залежності; придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних, затвердженого Кабінетом Міністрів України; протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації, наданих платнику податку, визнаному в установленому порядку особою з інвалідністю, або його дитині з інвалідністю, у розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів і фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні визначають "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р. № 2801-XII (далі — Основи), ст. 3 яких передбачено, що заклад охорони здоров'я — юридична особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основними завданнями яких є забезпечення медичного обслуговування населення та/або надання реабілітаційної допомоги на основі відповідної ліцензії та забезпечення професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації.

Підпунктом 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX "Перехідні положення" Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розд. IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою).

Враховуючи викладене, у разі якщо сума цільової благодійної допомоги перераховується юридичною особою (роботодавцем) на користь закладу охорони здоров'я на лікування дружини (члена сім'ї першого ступеню споріднення) працівника, то сума такої допомоги не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором за умови дотримання всіх вимог, визначених пп. "а" пп. 170.7.4 Кодексу.

Разом з тим наголошуємо, що будь-які висновки щодо податкового обліку доходів фізичних осіб можуть надаватися за результатами перевірки договірних умов та первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП