Індивідуальна податкова консультація від 16.02.2021 р. № 575/ІПК/08-01-33-02-10

Щодо оподаткування ПДФО вартості робіт в рахунок погашення боргу перед ОСББ


◦ Облік та оподаткування

Головне управління ДПС у Запорізькій області, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянуло лист (...) щодо практичного застосування окремих норм чинного законодавства і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Юридична особа — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі — ОСББ) має намір укласти договір із співвласником ОСББ про виконання робіт на суму, що не перевищує суму заборгованості такого співвласника перед ОСББ. При цьому співвласник виконує роботи, але не отримує фактично винагороду, оскільки її вартість зараховується у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків перед ОСББ відповідно до норм постанови КМУ від 05.09.2018 р. № 711.

На підставі викладеної інформації, платник податків просить надати консультацію з питання: чи є він податковим агентом з нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб за укладеним із співвласником ОСББ цивільно-правовим договором, чи фізична особа — співвласник ОСББ зобов'язаний самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб?

Правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації об'єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку, захисту їхніх прав та виконання обов'язків щодо спільного утримання багатоквартирного будинку визначає Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III (далі — Закон № 2866) відповідно до ст. 15 якого співвласник зобов'язаний, зокрема, виконувати обов'язки, передбачені статутом об'єднання, своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні внески і платежі.

Згідно зі ст. 17 Закону № 2866 загальні збори об'єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об'єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається постановою КМУ «Про затвердження Порядку проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об'єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників» від 05.09.2018 р. № 711 (далі — Порядок № 711).

Пунктом 2 Порядку № 711 встановлено, що правління об'єднання за заявою співвласника, який має заборгованість із сплати внесків та платежів, або за власною ініціативою укладає за згодою такого співвласника з ним договір про виконання робіт на суму, що не перевищує суму заборгованості.

Відповідно до п. 4 та 5 Порядку № 711 після завершення робіт складається акт виконаних робіт за визначеною правлінням об'єднання формою, який підписується головою правління об'єднання та співвласником, який забезпечив виконання відповідних робіт. В акті виконаних робіт зазначається вид робіт, їх обсяг і вартість.

Вартість виконаних робіт у повному обсязі зараховується у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів співвласника.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа — резидент.

Згідно з пп. 163.1.1 Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (пп. 164.2.2 Кодексу).

Ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2−167. Кодексу) у т. ч., але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (п. 167.1 Кодексу).

Крім того, вказані доходи є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Податковий агент, щодо податку на доходи фізичних осіб — це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента — юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV Кодексу (пп. 14.1.180 Кодексу).

Згідно з пп. 168.1.1 Кодексу податковий агент, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 Кодексу, і ставку військового збору, встановлену пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Отже, вартість виконаних робіт за договором про виконання робіт, укладеним ОСББ та співвласником ОСББ згідно з Порядком № 711, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

При цьому платник податків — ОСББ зобов'язаний виконати усі встановлені Кодексом функції податкового агента, у тому числі щодо утримання податку на доходи фізичних осіб за ставкою 18 %, та військового збору за ставкою 1,5 %.

Згідно з п. 52.2 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП