Індивідуальна податкова консультація від 21.01.2022 р. № 72/ІПК/99-00-04-03-03-05

Щодо оподаткування страхових платежів та їх повернення


◦ Облік та оподаткування
14 липня 2022 р.

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула звернення [...] щодо оподаткування страхових платежів та в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається згідно норм законодавства, які діяли у 2021 році.

Банк у своєму зверненні повідомив, що укладає договори добровільного медичного страхування працівників ... банку та членів Ради ...банку між ...банком та з АТ «...» як страхувальником.

Відповідно до умов договорів страхувальник може вносити зміни в список застрахованих осіб, зокрема виключати із списку будь-яку застраховану особу. Дія договору щодо такої особи припиняється, а сплачені страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку дії договору по відношенню до зазначеної застрахованої особи, страховик повертає страхувальнику.

На практиці є випадки, коли зі списку необхідно виключити застрахованих осіб, зокрема у зв'язку з їх смертю. При цьому сума страхових платежів була включена до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу таких осіб.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію, чи повертається з бюджету сума сплаченого податку на доходи фізичних осіб і військового збору у разі повернення страховиком сум страхових платежів, сплачених роботодавцем на користь працівників та членів..., які були виключені зі списку, та чи є для цілей оподаткування сплата роботодавцем страхових платежів на користь працівників та членів ...за договором страхування доходом, наданим таким платникам податків у негрошовій формі.

Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (далі — Закон № 85/96) медичне страхування відноситься до добровільного виду страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком (ст. 6 Закону № 85/96).

При цьому ст. 3 Закону № 85/96 зазначено, що страхувальниками визнаються юридичні особи, фізичні особи - підприємці та дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України.

Страхувальники можуть укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до пп. 14.1.521 Кодексу договір добровільного медичного страхування — це договір страхування, який передбачає страхову виплату, що здійснюється закладам охорони здоров'я у разі настання страхового випадку, пов'язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення страхових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору.

При цьому страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст. 10 Закону № 85/96).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з пп. 163.1.1 якого об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу встановлено виключний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Водночас перелік доходів, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено п. 164.2 Кодексу, зокрема сума страхових платежів (страхових внесків) за договорами добровільного медичного страхування, сплачена будь-якою особою - резидентом за платника податку чи на його користь, крім випадків, визначених у п. п. «а» - «в» пп. 164.2.16 Кодексу (пп. 164.2.16 Кодексу).

Пунктом 167.1 Кодексу передбачено, що ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 Кодексу).

Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Відповідно до пп. 168.1.1 Кодексу податковий агент, поняття якого наведено у пп. 14.1.180 Кодексу, що нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок (військовий збір) із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору, встановлену пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Таким чином, суми страхових платежів (страхових внесків), що сплачуються юридичною особою (роботодавцем) за договорами добровільного медичного страхування працівників, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу таких працівників, оподатковуються відповідно до пп. 164.2.16 Кодексу, крім випадків, визначених у п. п. «а» - «в» пп. 164.2.16 Кодексу, податком на доходи фізичних осіб без урахування коефіцієнта, визначеного п. 164.5 Кодексу, та військовим збором. При цьому нормами п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу не передбачено застосування для військового збору коефіцієнта, визначеного п. 164.5 Кодексу.

Крім того, роботодавець та/або податковий агент має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів, утриманого податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування, незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги (пп. 169.4.3 Кодексу). Тобто зменшити суму нарахованого податку на доходи фізичних осіб і військового збору на суму повернення.

Також особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку - фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду (пп. «б» п. 176.2 Кодексу).

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Порядок), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4, (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773).

Так, якщо за результатами проведеного податковим агентом перерахунку виникає від'ємне значення нарахованого (виплаченого) доходу та нарахованого (утриманого) податку на доходи фізичних осіб, то Додаток 4ДФ до Розрахунку заповнюється наступним чином:

  • у графах 3а «Сума нарахованого доходу» та 3 «Сума виплаченого доходу» проставляється сума надміру нарахованого (виплаченого) доходу зі знаком «мінус»;
  • у графах 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» проставляється сума надміру нарахованого (утриманого) податку зі знаком «мінус»;
  • у графах 5а «Сума нарахованого військового збору» та 5 «Сума перерахованого військового збору» відображається сума надміру нарахованого (утриманого) збору також зі знаком «мінус».

Враховуючи зазначене, у разі якщо юридичній особі (страхувальнику) повертається страховою компанією (страховиком) сума страхового платежу внаслідок виключення фізичних осіб зі списку працівників та членів Ради, за яких були раніше сплачені зазначені страхові платежі, то юридична особа має право здійснити перерахунок сум нарахованого доходу та сум утриманого податку на доходи фізичних осіб і військового збору, результат якого відображає в Додатку 4 ДФ до Розрахунку.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства в частині оподаткування доходів фізичних осіб необхідне детальне вивчення матеріалів (документів), що стосуються порушених питань.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП