Індивідуальна податкова консультація   ​​​​​​​від 13.04.2021 р. № 1507/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо оподаткування вартості виданого фірмового одягу та миючих засобів понад встановлені норми


◦ Облік та оподаткування

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у зверненні повідомив, що товариство прийняло рішення про безоплатну видачу в тимчасове користування працівникам товариства для виконання трудових функцій фірмового одягу з умовою обов'язкового повернення такого одягу (після закінчення строку експлуатації одягу або у випадку звільнення та в інших випадках). Також товариство планує видавати мило господарське працівникам, які беруть участь у виробництві, по самостійно встановленим нормам та рукавиць понад встановлені КМУ нормам.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання оподаткування вартості фірмового одягу для працівників, господарського мила і рукавиць.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п. 163.1 якого об'єктом оподаткування резидента є, зокрема, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Статтею 165 Кодексу визначено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, відповідно до пп. 165.1.9 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, якими роботодавець забезпечує платника податку відповідно до Закону України «Про охорону праці», спеціального (форменого) одягу та взуття, що надаються роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються КМУ та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством.

Згідно зі ст. 8 Закону № 2694 на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Разом з цим згідно з пп. «а» пп. 164.2.17 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 Кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними.

Якщо додаткові блага надаються у негрошовій формі, сума податку об'єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними п. 164.5 Кодексу.

Зауважуємо, що норми пп. 164.2.17 Кодексу не містять посилань на те, що доходи, одержані платником податку у вигляді безоплатного забезпечення фірмовим одягом та мийними засобами, не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зазначене лише може вказувати на те, що такі доходи не є додатковим благом.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу (пп. 164.2.20 Кодексу).

Відповідно до п. 167.1 Кодексу ставка податку становить 18 % бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 - 167.5 Кодексу).

Також вказаний дохід є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 % об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку 18 %, визначену в ст. 167 Кодексу, та ставку військового збору 1,5 %, визначену в пп. 1.3 п. 16-1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 168.1.1 Кодексу).

Враховуючи зазначене, вартість безоплатно наданого фірмового одягу, яким роботодавець тимчасово забезпечує платника податків, який перебуває з ним у трудових відносинах, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника як інший дохід та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах із застосуванням коефіцієнту, визначеного п. 164.5 Кодексу. При цьому до військового збору натуральний коефіцієнт не застосовується.

Водночас, у разі якщо роботодавець забезпечує платника податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, засобами індивідуального захисту, а також мийними та знешкоджувальними засобами відповідно до Закону України «Про охорону праці», то вартість таких засобів не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП