Роз'яснення Держстату від 01.08.2022 р. № 19.1.2-12/12-22

Щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»


◦ Звітність
◦ Статистична звітність
01 серпня 2022 р.

I. Загальні положення

1. Ці роз'яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» (далі - форма № 3-борг) державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати».

2. Показники форми № 3-борг уключають дані щодо юридичних осіб (далі - підприємства) про суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, про суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності.

3. Показники форми № 3-борг ґрунтуються на даних первинної облікової документації, документів бухгалтерського обліку (особові рахунки працівників, Головна книга, Касова книга) та фінансової звітності, передбачених нормами чинного законодавства.

4. У показниках форми № 3-борг міститься інформація щодо суми нарахованої заробітної плати, невиплаченої працівникам упродовж наступного місяця після встановленої на підприємстві дати її виплати.

5. Інформація щодо суми заробітної плати, невиплаченої до кінця місяця, та суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності у випадку, якщо строк здійснення таких розрахунків на підприємстві встановлено в тому самому місяці, за який проведено нарахування, не включається в показники форми № 3-борг.

6. Форма № 3-борг містить пояснення щодо основної причини відхилення суми заборгованості за розрахунками з оплати праці більше чи менше 25 % порівняно з попереднім періодом.

II. Показники форми № 3-борг (місячна)

1. У разі відсутності на підприємстві, установі, організації заборгованості з виплати заробітної плати та виплат у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності блок «Інформація щодо відсутності даних» містить позначку в пункті «Відсутнє явище, яке спостерігається».

Якщо позначка «Відсутнє явище, яке спостерігається» не заповнена, то обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації) містять дані.

2. Показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» (тис. грн з одним десятковим знаком) містить інформацію щодо суми по розрахунках з оплати праці, строк виплати яких минув до 1 числа місяця, наступного за встановленим місяцем здійснення розрахунків із працівниками.

3. Наприклад, якщо звіт за формою № 3-борг складений на 01 травня, то показники форми містять інформацію про суму повністю або частково не виплачених нарахувань з оплати праці за січень-березень звітного року та попередні періоди (звітного та попередніх років).

4. Показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» містить інформацію щодо нарахованих, але не виплачених нарахувань з оплати праці всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам; працівникам, які працюють за сумісництвом; особам, які працюють за цивільно-правовими договорами; звільненим працівникам, поновленим на посаді за рішенням суду та іншим особам, яким було здійснено нарахування з оплати праці та з якими не здійснено своєчасні розрахунки.

5. Цей показник містить не виплачені працівникам нарахування: заробітна плата (основна та додаткова), інші заохочувальні та компенсаційні виплати, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду (рахунки 47, 66, 81 або якщо підприємство використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66; для бюджетних установ - рахунки 66, 67, 65).

6. Сума заборгованості з виплати заробітної плати не враховує:

суми обов'язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати згідно з чинним законодавством (наприклад: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір);

суми заборгованої заробітної плати, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата).

7. Сума заборгованості з виплати заробітної плати узгоджується з показником простроченої кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці на відповідну дату.

Показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» може бути більшим або дорівнювати показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки», або показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів».

Водночас показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» не дорівнює показнику «Сума заборгованості з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця».

8. Показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки» (тис. грн з одним десятковим знаком) містить інформацію щодо суми заборгованості, яка була утворена в попередні роки.

9. У звіті за формою № 3-борг станом на 1 лютого показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки» дорівнює показнику «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» унаслідок того, що строк розрахунків із працівниками з оплати праці за січень ще не настав.

10. У звітах наступних звітних періодів показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки» менше показника «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» на суму, що була виплачена в поточному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.

11. Показник «Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату» містить інформацію щодо кількості всіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників, поновлених на посаді за рішенням суду та інших осіб, яким нараховано заробітну плату) (осіб у цілих числах), яким своєчасно не виплачено заробітну плату, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду.

Якщо показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» більше нуля, то показник «Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату» відповідно теж має бути більше нуля і навпаки.

Якщо показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» дорівнює нулю, то показник «Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату» теж дорівнює нулю і навпаки.

12. Показник «Сума заборгованості з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця» (тис. грн з одним десятковим знаком) містить інформацію про суму заборгованості з виплат працівникам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в пункті 2 цього розділу роз'яснень. Цей показник уміщує інформацію щодо заборгованості за рахунок коштів роботодавця з оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, та не враховує суми обов'язкових відрахувань із заробітної плати згідно з чинним законодавством (податок на доходи фізичних осіб, військовий збір).

13. Показник «Сума заборгованості з виплати заробітної плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів» (тис. грн з одним десятковим знаком) містить дані від установ та організацій, оплата праці в яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації «2111 - заробітна плата») та які своєчасно не розрахувалися з працівниками.

Також цей показник уміщує інформацію щодо суми не виплачених компенсаційних виплат працівникам, передбачених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код статті бюджетної класифікації «2710 - виплата пенсій і допомоги»).

Роз'яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці» від 20 липня 2021 року № 19.1.2-12/32-21 є недійсними з 01 лютого 2023 року.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП