Лист Мінекономіки від 14.09.2022 р. № 4711-06/64983-09

Щодо порядку обчислення середньої заробітної плати


◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
14 вересня 2022 р.

Мінекономіки розглянуло Ваші звернення […] щодо порядку обчислення середньої заробітної плати і в межах компетенції повідомляє.

Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин” (далі – Закон № 2352), який 19.07.2022 набрав чинності, внесено зміни до статті 119 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) у частині виключення норми щодо збереження роботодавцем середнього заробітку працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Враховуючи, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 2352 не визначено жодних особливостей застосування положень частини третьої статті 119 КЗпП, з дня набрання чинності Законом № 2352 за працівниками, призваними (прийнятими) на військову службу як до дня набрання чинності Законом № 2352, так і після цього, передбачено обов’язок збереження лише місця роботи і посади.

З моменту набрання чинності Законом № 2352 не вбачається правових підстав для продовження виплати роботодавцем середньої заробітної плати працівникам, які були призвані (прийняті) на військову службу до дня набрання чинності Законом.

Разом з тим, відповідно до статті 9-1 КЗпП, підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно з законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпустки проводиться з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток проводиться виходячи з виплат за останні дванадцять календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Відповідно до пункту 3 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 Порядку.

Крім того, при обчисленні середньої заробітної плати для оплати відпусток враховуються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток, у тому числі виплати за час проходження військової служби (абзац четвертий пункту 3 Порядку).

Положеннями Порядку не передбачено особливостей механізму врахування виплат залежно від джерел їх фінансування.

Заступник Міністра
економіки України
Т. БЕРЕЖНА

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП