Роз'яснення Мінекономіки від 15.09.2023 р.

Щодо порядку обчислення середньої заробітної плати у зв'язку з набранням чинності постановою КМУ від 08.09.2023 р. № 957


◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
15.09.2023

 

Щодо періоду, з якого застосовуються зміни

Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500» від 08.09.2023 р. № 957 (далі — Постанова № 957; див. с. _), згідно з якою внесено зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Постанова № 957 опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» від 12.09.2023 р. № 183.

Отже, норми Постанови № 957 слід застосовувати з дня офіційного опублікування, а саме з 12.09.2023 р.

 

Щодо визначення розрахункового періоду під час обчислення середньої заробітної плати
для надання матеріальної (грошової) допомоги

Постановою № 957 внесено зміни до п. 2 Порядку № 100, згідно з якими, середній заробіток для надання матеріальної (грошової) допомоги проводиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання матеріальної (грошової) допомоги.

Тобто в разі, коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для надання матеріальної (грошової) допомоги, під час обчислення середнього заробітку для її надання розрахунковим періодом будуть 12 календарних місяців, які передують місяцю надання зазначеної допомоги.

Водночас зазначеними нормами Порядку № 100 не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані.

 

Щодо врахування виплат під час обчислення середньої заробітної плати
для надання матеріальної (грошової) допомоги

Змінами, внесеними Постановою № 957 до п. 4 Порядку № 100, передбачено, що під час обчислення середньої заробітної плати для виплати матеріальної (грошової) допомоги за останні 12 місяців враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, окрім визначених у п. 4 цього Порядку, також не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника та допомога по тимчасовій непрацездатності.

Тобто середня заробітна плата в розрахунковому періоді працівникам обчислюється на загальних умовах, а саме з виплат, які нараховано за місяці розрахункового періоду.

Водночас абзацом третім п. 3 Порядку № 100 встановлено, що премії (в т. ч. за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої заробітної плати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вони нараховані.

Отже, визначені відповідно абзацу третього п. 3 Порядку № 100 розміри премій, які враховуються в розрахунковому періоді під час обчислення середньої заробітної плати, також мають бути включені до розрахунку середньої заробітної плати в місяцях розрахункового періоду.

 

Щодо механізму обчислення середньої заробітної плати
для виплати матеріальної (грошової) допомоги

Змінами, внесеними Постановою № 957 до п. 7 Порядку № 100, встановлено порядок обчислення середньої заробітної плати в разі визначення її законодавством як величини для надання матеріальної (грошової) допомоги.

Так, зазначеними змінами передбачено, що середньомісячна заробітна плата для виплати матеріальної (грошової) допомоги обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

У свою чергу, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 12 місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів.

Середньомісячне число робочих днів розраховується шляхом ділення на 12 сумарного числа робочих днів за останні 12 календарних місяців згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Отже, відповідно до зазначеного Порядку № 100 нарахування виплат для надання матеріальної (грошової) допомоги, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні 12 місяців, що передують місяцю надання зазначеної допомоги, провадяться шляхом множення середньоденного заробітку на число робочих днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом розрахункового періоду робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Водночас зазначеними положеннями Порядку № 100 не передбачено, що розрахункові місяці мають бути повністю відпрацьовані.

Крім того, змінами до п. 7 Порядку № 100 встановлюється порядок обчислення середньої заробітної плати за 12 місяців виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, згідно з яким середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу двадцять третього[1] п. 4 цього Порядку, на число робочих днів за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації.

 

ПРИКЛАД

Розрахунок середньої зарплати для виплати матеріальної допомоги

Працівника прийнято на роботу за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями (субота та неділя) з 12.03.2023 р. з окладом 10 000,00 грн (умовно).

14.09.2023 р. згідно з наказом керівника йому надається матеріальна допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати.

У серпні 2023 р. працівник перебував у щорічній відпустці 3 дні (нараховано за час відпустки 1000,00 грн та 9000,00 грн заробітної плати (умовно)).

Як розрахувати працівнику середню заробітну плату для виплати матеріальної допомоги?

Розрахунковий період у зазначеному прикладі буде квітень 2023 р. – серпень 2023 р.

Сума заробітної плати в розрахунковому періоді становитиме:

4 міс. (квітень − липень) × 10 000,00 + 9000,00 (серпень) = 49 000,00 грн.

Число відпрацьованих працівником днів у зазначеному прикладі в розрахунковому періоді становитиме:

109 роб. днів за графіком – 3 дні відпустки = 106 днів.

У зазначеному прикладі середньоденна заробітна плата становитиме:

49 000,00 грн ÷ 106 днів = 462,26 грн.

Число робочих днів у розрахунковому періоді за графіком підприємства — 261, кількість календарних місяців у розрахунковому періоді — 12.

Отже, середньомісячне число робочих днів становитиме:

261 роб. дн. за графіком підприємства ÷ 12 міс. = 21,75 розрах. роб. днів.

Сума для надання матеріальної допомоги становитиме:

462,26 грн × 21,75 розрах. роб. днів = 10 054,16 грн

 

Щодо механізму обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації
за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р.

Змінами, внесеними Постановою № 957 до п. 2 Порядку № 100, визначено новий порядок обчислення середньої заробітної плати для оплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р.

Так, абзацом другим п. 2 Порядку № 100 передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки, на які працівник набув право до 31.12.2023 р., проводиться виходячи з виплат, нарахованих у 2023 р.

Отже, враховуючи зміни норм Порядку № 100, середня заробітна плата для виплати компенсації за зазначені вище невикористані відпустки обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи у 2023 р., що передують місяцю виплати компенсації за невикористані відпустки, починаючи з 01.01.2023 р.

При цьому норми Порядку № 100 не містять вимог щодо особливого розрахунку для таких працівників, а також врахування під час обчислення середньої заробітної плати повністю відпрацьованих робочих днів протягом зазначеного періоду.

Тобто середня заробітна плата за фактично відпрацьований у 2023 р. період обчислюється на загальних умовах, а саме з виплат, нарахованих у місяцях розрахункового періоду, з урахуванням положень абзацу третього п. 3 Порядку № 100.

При цьому якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду та ділиться на кількість календарних днів розрахункового періоду.

 

ПРИКЛАД

Визначення розрахункового періоду для виплати компенсації

Працівник звільняється 12.09.2023 р. За даними кадрової служби, працівник не використав 26 календарних днів основної відпустки, з них:

  • 10 календарних днів за 2022 р.;
  • 16 — за 2023 р.;
  • 5 — додаткової щорічної відпустки за 2023 р.;
  • 10 — додаткової соціальної відпустки за 2023 р.

Всього необхідно виплатити компенсацію за 41 невикористаний день відпустки.

Розрахунок компенсації здійснюється виходячи з виплат, що нараховані працівникові в місяцях розрахункового періоду, який у зазначеному прикладі буде з 01.01.2023 р. по 31.08.2023 р.

 

ПРИКЛАД

Розрахунок компенсації за невикористані дні відпустки 
(з урахуванням річної премії)

Працівник, який працює за п’ятиденним робочим тижнем з двома вихідними днями (субота та неділя), звільняється з 15.09.2023 р. У лютому 2022 р. працівнику було нараховано та виплачено премію за результатами роботи за 2021 р. у сумі 9300,00 грн.

Умовно: кількість робочих днів за 2021 р. становить 250, працівник відпрацював повну норму тривалості робочого часу.

У травні 2023 р. на підприємстві було оголошено простій з оплатою 2/3 від посадового окладу.

За даними кадрового обліку, працівник не використав 20 к. дн. щорічної відпустки, з яких 5 — за 2022 р. та 15 — за 2023 р.

Як розраховувати компенсацію за невикористані дні відпустки?

Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористані відпустки в зазначеному прикладі буде 01.01.2023 р. — 31.08.2023 р.

Крім того, відповідно до абзацу сьомого п. 2 Порядку № 100 із розрахункового періоду виключається період оголошеного на підприємстві простою, який оплачувався частково, а саме 01.05.2023 р. – 31.05.2023 р.

Згідно з абзацом першим п. 3 Порядку № 100 під час обчислення середньої заробітної плати враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у п. 4 цього Порядку.

Водночас відповідно до абзацу третього п. 3 Порядку № 100 потрібно здійснити розрахунок частини щорічної премії, яка буде враховуватись у заробіток відповідних місяців розрахункового періоду.

Для цього суму премії за 2021 р. необхідно поділити на кількість відпрацьованих робочих днів у 2021 р.: 9300,00 грн ÷ 250 відпр. роб. днів = 37,20 грн та помножити на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, що відноситься до розрахункового періоду (у зазначеному прикладі це січень 2023 р., коли працівник відпрацював повністю 22 робочих дні):  37,20 грн × 22 відпр. роб. днів січня = 818,40 грн.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді 2023 р. становить 243. З них має бути виключено дні оголошеного на підприємстві простою, який оплачувався частково. У зазначеному випадку кількість календарних днів травня 2023 р. становить 31.

Отже, кількість календарних днів у розрахунковому періоді становитиме 212.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток або компенсації за невикористані відпустки проводиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за фактично відпрацьований період (розрахунковий період) на відповідну кількість календарних днів розрахункового періоду.

У зазначеному прикладі розрахунок середньоденної заробітної плати здійснюється шляхом ділення суми виплат, що нараховані працівнику в місяцях розрахункового періоду (01.01.2023 р. – 31.08.2023 р.) за умовами трудового договору з урахуванням премії за результатами роботи за рік у сумі, яка належить до тих місяців, що входять до розрахункового періоду (у зазначеному прикладі за січень 2023 р. у сумі 818,40 грн) на число календарних днів у розрахунковому періоді, у зазначеному прикладі (це 212).

Для розрахунку суми компенсації відпустки отриманий результат множимо на число календарних днів невикористаної відпустки (у зазначеному прикладі це 20 календарних днів).

 


[1] Якщо розрахунок середньої зарплати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної зарплати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної зарплати на кількість місяців розрахункового періоду.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП