Лист Мінекономіки від 01.03.2021 р. № 4705-07/13307-07

Щодо повідомної реєстрації колективних договорів


◦ Кадрова документація
◦ Колективний договір

Порядок здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затверджено постановою КМУ від 16.12.2020 р. № 1321 (далі — Порядок № 1321).

Звертаємо увагу, що п. 10 Порядку № 1321 встановлено, що райдержадміністрація, розташована в ліквідованому районі, продовжує здійснювати свої повноваження до моменту виникнення відповідного правонаступництва, передбаченого п. 7 і 8 цього Порядку.

Водночас розпорядженням КМУ від 16.12.2020 р. № 1635 передбачено заходи щодо реорганізації та утворення районних державних адміністрацій. Слід враховувати, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. № 586-XIV склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

У межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, а також з урахуванням вимог ст. 18 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV, їхні голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій.

Згідно з Типовим положенням про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2012 р. № 887, структурний підрозділ місцевої держадміністрації утворюється головою місцевої держадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань. Вид структурного підрозділу (департамент, управління, відділ, сектор, інший структурний підрозділ, передбачений законом) та його статус як юридичної особи публічного права визначаються головою місцевої держадміністрації.

Крім того, п. 2 постанови КМУ «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій» від 18.04.2012 р. № 606 передбачено, що головою обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державної адміністрації з урахуванням вимог законів та особливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворюватися структурні підрозділи, не зазначені в рекомендаційному переліку, в межах бюджетних асигнувань, виділених для утримання місцевої державної адміністрації.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (далі — Закон № 280/97) до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у частині делегованих повноважень, зокрема, належить повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод відповідного рівня.

Згідно зі ст. 54 Закону № 280/97 сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури та штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Слід зазначити, що до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України закінчення повноважень сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, а також реорганізація сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів як юридичних осіб, припинення повноважень районних рад, а також припинення районних рад як юридичних осіб у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України здійснюються з урахуванням положень, передбачених п. 6¹ і 6² Прикінцевих та перехідних положень Закону № 280/97.

Враховуючи те, що Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим постановою КМУ від 13.02.2013 р. № 115, визначено, що повідомна реєстрація колективних договорів і територіальних угод іншого рівня здійснюється районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, порушене у зверненні питання, на нашу думку, може бути вирішено шляхом покладення таких завдань на структурний підрозділ утворених районних державних адміністрацій чи рад об’єднаних територіальних громад або утворення в їхній структурі спеціального підрозділу для забезпечення виконання цих функцій.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП