Роз'яснення НАДС від 10.09.2020 № 116-р/з

Щодо зарахування до стажу державної служби періодів (служби) навчання курсантів у навчальних закладах


◦ Бюджетна сфера
◦ Соціальне страхування
◦ Страховий стаж

Стаж державної служби обчислюється відповідно до статті 46 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-УІІІ «Про державну службу» (далі — Закон № 889-VIII) та Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 229.

Крім того, пунктом 8 Розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889-УІІІ передбачено, що стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених на той час законодавством.

При зарахуванні часу служби в органах внутрішніх справ на посадах рядового та начальницького складу до набрання чинності Законом застосовуються положення Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1994 року № 283 та Методики щодо зарахування (включення) до стажу державної служби періодів роботи (служби) колишніх працівників і осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, затвердженої спільним наказом Головного управління державної служби України, Міністерства праці та соціальної політики України від 12 жовтня 2007 року № 270/551 та постановою правління Пенсійного фонду України від 12 жовтня 2007 року № 18-10, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2007 року за № 1243/14510.

Відповідно до пункту 4.6 зазначеної Методики законодавством, зокрема, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про державну службу», «Про міліцію» включення часу навчання осіб у навчальних закладах до стажу державної служби не передбачено, крім випадків, визначених нормативно- правовими актами (наприклад, згідно із Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» навчання слухачів та курсантів зараховується

до військової служби, а час проходження військової служби — до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби; відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 травня 1994 року № 283, до стажу державної служби включається стаж навчання в аспірантурі або докторантурі Української Академії державного управління при Президентові України з відривом від роботи, якщо до вступу до аспірантури або докторантури аспірант чи докторант перебував на державній службі і після закінчення навчання повернувся на державну службу; час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за денною формою, якщо до вступу в академію випускник перебував на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури чи докторантури Академії з відривом від роботи тощо).

Час навчання студентів (слухачів), курсантів, аспірантів (ад’юнктів) та докторантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не включається до стажу державної служби.

Водночас у Постанові Верховного Суду України від 09 червня 2015 року по справі № 21-207а 15 (про зобов’язання вчинити дії) визначено, що «Частиною другою статті 35 Закону України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ «Про державну службу» (далі — Закон № 3723-ХІ1) передбачено, що до стажу державної служби зараховується, зокрема, час служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання (пункт 8).».

Разом з тим статтею 35 Закону України від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ «Про державну службу» регулювалися питання надання щорічних та додаткових відпусток державних службовців, а не питання зарахування до стажу державної служби.

Водночас зарахування до стажу державної служби часу служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону, в органах внутрішніх справ та інших органах, під час проходження служби в яких присвоюються спеціальні звання, було передбачено статтею 35 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-УІ «Про державну службу».

Вказаний Закон мав би набрати чинність з 01 січня 2016 року, однак 31 грудня 2015 року він втратив чинність на підставі Закону № 889-VIII.

Враховуючи викладене, періоди служби (навчання) до набрання чинності Законом № 889-VIII курсантів у навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України не зараховуються до стажу державної служби.

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00