Бюро економічної безпеки: N органів в одному


08.07.2020

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомляє, що члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики розглянули проєкт Закону про Бюро економічної безпеки № 3087 та альтернативні проєкти за №№ 3087-1 і 3087-д. Про законопроєкт № 3087 доповів один з його авторів — народний депутат Ярослав Железняк.

Метою цього законопроєкту є розділення сервісної та правоохоронної функцій податкової служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

Законопроєкт визначає законодавче підґрунтя для створення незалежного державного органу, який повинен виконувати функції аналітичної оцінки, запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки. Ним пропонується створити Бюро економічної безпеки (БЕБ) та встановити такі концептуальні положення:

  • БЕБ здійснюватиме заходи із запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави;
  • встановлена максимальна кількість працівників — не більше 3000 осіб, визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень, їх особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці;
  • визначено процедуру конкурсного відбору директора БЕБ та його заступників;
  • детективи БЕБ матимуть достатньо повноважень для здійснення оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування злочинів. Крім того, цей орган матиме право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи, достатні фінансові та матеріально-технічні ресурси;
  • відповідно до проєкту в складі центрального управління БЕБ діятиме підрозділ внутрішнього контролю з метою запобігання, виявлення та відповідного реагування на прояви корупції, а також з метою контролю за дотриманням професійних та етичних стандартів працівників БЕБ;
  • БЕБ щоквартально публікуватиме звіт про діяльність на своєму офіційному вебсайті;
  • передбачено ліквідацію податкової міліції, а також підрозділів контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України.

Про проєкт Закону про Бюро економічної безпеки № 3087-1 доповів народний депутат Андрій Холодов. Він зазначив, що проєктом визначаються завдання та повноваження БЕБ, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників БЕБ, основи його співпраці з державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами, а також порядок створення на основі кримінального аналізу та аналізу ризиків підґрунтя для кримінального переслідування осіб, злочинна діяльність яких несе загрозу економічній безпеці держави. А. Холодов також виклав концептуальні положення проєкту.

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк доповіла про відмінності підготовленого членами Комітету законопроєкту №3087-д від проєктів за №№ 3087 і 3087-1. За її словами, головною відмінністю є те, що проєктом пропонується зробити Бюро правоохоронним органом. Згідно з проєктом директор БЕБ призначається Президентом України за поданням конкурсної комісії, яка подає на розгляд Главі держави три найкращі кандидатури. Директор БЕБ підзвітний Верховній Раді та Президенту України. Президент України має проводити незалежний аудит ефективності діяльності Бюро.

Проєктом пропонується у складі Бюро створити підрозділ детективів-аналітиків, установити граничну чисельність БЕБ до чотирьох тисяч працівників. Працівниками Бюро будуть державні службовці, які мають спеціальні звання, а також співробітники, які працюватимуть за трудовим договором. Посадовий оклад працівників БЕБ пропонується встановити в розмірі не менше 20 прожиткових мінімумів.

Доопрацьований законопроєкт доповнено статтею про військові звання. Також проєктом пропонується створити у складі Бюро підрозділ зовнішнього контролю та забрати в СБУ повноваження щодо розслідування економічної злочинності. Також проєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс України ст. 222 «Шахрайство з податком на додану вартість».

За словами доповідачки, у доопрацьованому законопроєкті враховано всі зауваження Науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. Законопроєкт передбачає перехідний період для уникнення колапсу в системі. Кримінальні провадження будуть передані Генеральній прокуратурі, а потім — новому органу, який розпочне свою діяльність, коли його штат налічуватиме 30 % працівників.

Члени Комітету обговорили всі три законопроєкти. Основна увага була зосереджена на концептуальних відмінностях між ними. За результатами голосування Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді взяти за основу законопроєкт № 3087-д.


ДЕМО ДОСТУП