Чи буде оплачено листок непрацездатності під час простою підприємства?


24.04.2020

Головне управління Держпраці у Запорізькій області роз’яснює, чи буде оплачено листок непрацездатності під час простою підприємства.

Під простоєм розуміється вимушене призупинення роботи. Правила оплати за час простою залежать від того, з чиєї вини він виник. Якщо вини працівника у простої немає, роботодавець повинен оплатити йому час простою.

Якщо простій виник не з вини працівника, то час простою необхідно оплачувати відповідно до частини першої ст. 113 КЗпП із розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). При цьому якщо в колективному договорі передбачено більший розмір оплати в разі простою, то така оплата здійснюється в розмірі, передбаченому колективним договором.

Непрацездатність працівника, яка розпочалася до початку простою чи в період простою та продовжується після його закінчення, оплачується на загальних підставах (лист ФСС з ТВП від 09.04.2014 р. № 5.1-31-767).

Розрахунок середньої зарплати провадиться відповідно до п. 14 або п. 16 Порядку № 1266 шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) згідно з графіком роботи підприємства (працівника) у розрахунковому періоді.

Згідно з п. 20 Порядку № 1266 сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового стажу, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства або за індивідуальним графіком роботи працівника.

Отже, листки непрацездатності, які припадають на період простою, працівникам мають бути оплачені за робочі дні (години) за графіком роботи цих працівників, що пропущені через хворобу. Іншої оплати днів тимчасової непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника чинним законодавством не передбачено.

У разі простою не з вини працівника під час його щорічної (основної чи додаткової) оплачуваної відпустки «лікарняний» оплачується на загальних підставах. Якщо ж працівник перебував у цей час у неоплачуваній відпустці, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням, листок непрацездатності оплаті не підлягає (ст. 23 Закону № 1105).

 


◦ Карантин
◦ Трудовi вiдносини
◦ Простій
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
ДЕМО ДОСТУП