Чи може бути зарплата в конвертах, зазначена в «нульовій» декларації, підставою для перевірки роботодавців?


20.01.2022

Державна податкова служба України відповідає на запитання, чи може бути зарплата в конвертах, зазначена в «нульовій» декларації, підставою для перевірки роботодавців.

Відповідно до п. 13 підрозділу 9-4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ податкова перевірка контролюючим органом не проводиться щодо джерела отримання декларантом чи фізичною особою, що підпадає під дію п. 10 підрозділу 9-4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи або активи, передбачені п. 10 підрозділу 9-4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з абзацом 8 пп. 6.1 п. 6 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування. Контролюючому органу забороняється вимагати додаткові документи, крім передбачених цим пунктом.

Одночасно п. 17 підрозділу 9-4 розділу ХХ ПКУ передбачено, що відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, подані згідно з цим підрозділом, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його посадовими особами без письмової згоди декларанта, крім випадків, коли це прямо передбачено законами або рішенням суду.

Отже, оскільки в рамках податкової амністії контролюючим органом не проводиться податкова перевірка щодо джерела отримання декларантом його доходів, за рахунок яких було одержано (набуто) задекларовані таким декларантом активи, та відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню без письмової згоди декларанта, відповідно для роботодавців декларантів, які не в повній мірі виконали функції податкового агента з утримання податків із заробітної плати, немає ризиків щодо проведення перевірок у рамках податкової амністії.

 


◦ Оплата праці
◦ Облік та оподаткування
ДЕМО ДОСТУП