Чи може роботодавець розширити коло обов’язків працівника, що виходять за межі його посадової інструкції


20.11.2020

Управління Держпраці у Рівненській області роз’яснює питання, чи має право роботодавець у посадовій інструкції водія, яку той підписав як основну за трудовим договором, вносити в односторонньому порядку зміни і прописувати виконання роботи за іншою професією? Та чи має право роботодавець, який встановив суміщення за своєю ініціативою, звільнити або перевести на іншу роботу працівника, якщо той подав заяву про припинення виконання роботи за суміщенням?

Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників до завдань та обов’язків працівника, який працює водієм автотранспортних засобів, зокрема категорії «В», належать:

 • керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії “B”, за різних дорожніх умов;
 • виконання вимог правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу;
 • забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу;
 • буксирування автопричепа дозволеною максимальною масою до 750 кг;
 • перевірка технічного стану автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу;
 • забезпечення справності обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища;
 • виконання роботи зі щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу;
 • подання автотранспортного засобу під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів;
 • контроль за правильністю завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів у легкових автомобілях;
 • усунення технічних несправностей, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії та не потребують розбирання головних механізмів;
 • виконання регулювальних робіт;
 • заправка автомобільних транспортних засобів пальним та іншими експлуатаційними матеріалами;
 • оформлення дорожньої документації;
 • надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Варто зазначити, що до обов’язків водія автотранспортних засобів, які перелічені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, не включені обов’язки слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання. Адже зазначені обов’язки віднесені до кваліфікаційних вимог за іншою професією.

Розширення трудових обов’язків працівника можливе або за згоди працівника, або в порядку, встановленому частиною третьою ст. 32 КЗпП, за наявності підстав.

Відповідно до частини третьої ст. 32 КЗпП у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці — систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо — працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

Посадові інструкції після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками доводяться до працівників під підпис.

До посадових інструкцій можуть бути внесені зміни, доповнення лише на підставі наказу керівника підприємства, установи, організації за згоди працівника.

Наказ про внесення змін, доповнень до посадової інструкції видається в разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, раціональним розподілом праці.

Таким чином, роботодавець не може в односторонньому порядку прийняти рішення про внесення змін та доповнень у посадову інструкцію працівника.

Статтею 31 КЗпП визначено, що роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. Проте законодавець передбачив випадки розширення кола обов’язків працівника, що виходять за межі посадової інструкції. Зокрема, одним із видів збільшення кількості обов’язків є суміщення посад (професій).

Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією, посадою (у межах робочого часу за основною роботою). Суміщення професій (посад) передбачає, що суміщувана посада (робоче місце за відповідною професією) є у штатному розписі, але не заповнена, залишається вакантною.

Суміщення професій (посад) згідно з частиною третьою ст. 32 КЗпП є зміною істотних умов праці. Для встановлення суміщення професій або посад роботодавцеві необхідно попередити про таке навантаження не пізніше ніж за два місяці. Попередження про зміну істотних умов праці є персональним та оформлюється у письмовій формі. Згода працівника в такому випадку є обов’язковою. Якщо працівник не погоджується продовжувати трудові відносини в нових умовах, то він звільняється на підставі п. 6 частини першої ст. 36 КЗпП.

Доцільно проінформувати, що до основних реквізитів наказу про суміщення професій віднесено назву професії, за якою відбуватиметься суміщення, розмір доплати, умови виконання робіт, підставу суміщення та строк виконання обов’язків, у разі необхідності.

Доплата провадиться винятково за наказом, оскільки виконання роботи за суміщенням посад не відображається в табелі обліку робочого часу та встановлюється відповідно до вимог ст. 105 КЗпП на умовах, передбачених колективним договором.

У колективному договорі та наказі про суміщення має бути чітко зазначено, від якої саме посади встановлюється доплата. Адже розмір доплати за суміщення затверджено тільки працівникам бюджетної сфери на підставі п. 3 постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298. Доплату за суміщення проводять в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою.

Якщо суміщення встановлювалося на певний строк, виконання додаткової роботи в порядку суміщення припиняється без видання окремого наказу. Тобто якщо в наказі про встановлення суміщення зазначений строк, на який працівнику доручалася додаткова робота, але він минув, працівник повертається до виконання лише своєї основної роботи.

Якщо строк не було встановлено, то працівник має право припинити суміщення з власної ініціативи, надавши роботодавцю відповідну заяву, на підставі якої видається наказ.

Суміщення посад також може бути скасовано за ініціативи роботодавця. У такому випадку згідно із ст. 32 КЗпП працівника необхідно попередити про зміну істотних умов праці — скасування суміщення посад — за два місяці, про що має бути видано наказ з основної діяльності.

Додатково повідомляємо, що це роз’яснення не містить норм права, а носить лише рекомендаційний характер.

 

Відповідь надала головний державний інспектор відділу
з питань здійснення державного контролю
за додержанням законодавства про працю,
зайнятість та інших нормативно-правових актів
Управління Держпраці у Рівненській області
 Оксана Кондрачук

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Заміна відсутнього працівника
◦ Сумісництво і суміщення
ДЕМО ДОСТУП