Чи можливе стажування майбутнього працівника


28.01.2021

Управління Держпраці у Хмельницькій області роз’яснило питання щодо можливості стажування майбутнього працівника.

Повідомляється, що чинне законодавство про працю не передбачає проходження стажування особою, яка бажає працевлаштуватися шляхом укладання трудового договору, для перевірки її кваліфікації та навиків роботи або їх отримання.

Стажування з метою набуття практичних навиків, необхідних для виконання посадових обов’язків, може бути організоване за наявності відповідного договору між роботодавцем, претендентом на посаду (безробітним) і державним центром зайнятості (ст. 35 Закону України «Про зайнятість населення»).

Студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», освітнім ступенем «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, мають право проходити стажування за професією (спеціальністю), за якою здобувається освіта, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час (ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення»).

Можливість застосування стажування стосовно інших працівників є порушенням законодавства про працю. У разі необхідності перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, застосовується випробування.

Відповідно до ст. 26 КЗпП під час укладання трудового договору може бути обумовлено угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути передбачена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.


Від редакції додамо, що в статті «Стажування: особливості проходження та оплата праці» в журналі «Заробітна плата» № 9/2020 розглядалися питання:

  • стажування із набуттям практичного досвіду з охорони праці;
  • стажування державних службовців;
  • стажування зареєстрованих безробітних;
  • стажування на виробництві керівників, професіоналів, фахівців.

Питання стажування студентів і учнів порівняно зі стажуваннями інших категорій осіб розглянуто в статті «Стажування студентів та учнів закладів освіти» в журналі «Заробітна плата» № 10/2020, а документальне оформлення такого стажування висвітлено в статті «Стажування студентів (учнів): документування за договором» у журналі «Заробітна плата» № 2/2021.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Навчання, практика, стажування
ДЕМО ДОСТУП