Чи можна навчатись на денній формі під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку


◦ Трудовi вiдносини
◦ Навчання. Практика. Стажування
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Соціальні відпустки
◦ Відпустки працівникам, які мають дітей
23.08.2022

До Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці звернулась пані Оксана з питанням: Чи можливо навчатися на денній формі під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

Головним державним інспектором відділу контролю західного напрямку управління з питань праці Ковальовою Яною було надано роз’яснення, що статтею 53 Конституції України визначено, що кожен має право на освіту.

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти регулюються Законом України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Згідно ст. 3 Закону України «Про освіту» кожен має право на якісну та доступну освіту. Право на освіту включає право здобувати освіту впродовж усього життя, право на доступність освіти, право на безоплатну освіту у випадках і порядку, визначених Конституцією та законами України.

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Право особи на освіту може реалізовуватися шляхом її здобуття на різних рівнях освіти, у різних формах і різних видів, у тому числі шляхом здобуття дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та освіти дорослих.

Право на освіту не може бути обмежене законом. Закон може встановлювати особливі умови доступу до певного рівня освіти, спеціальності (професії).

Чинним законодавством не передбачено обмежень щодо навчання на денній формі під час перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.


Відділ передплати
0 800 214 008

Читайте також

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП