Чи можна оформлювати цивільно-правові договори про виконання небезпечних робіт


02.09.2021

Неприпустимо оформлювати договори цивільно-правового характеру про виконання небезпечних робіт з особами, які не мають відповідних знань, досвіду та, у визначених законом випадках, допуску (дозволу), а також робіт, які мають постійний характер виконання.

Відповідне положення міститься у постанові КАС ВС від 19.08.2021 р. у справі № 804/3049/17.

Обставини справи

Позивач зазначив, що висновки за результатами перевірки є незаконними, а оскаржувана постанова не відповідає закону та порушує права й законні інтереси позивача, покладаючи на нього неправомірні та надмірні зобов'язання зі сплати штрафу, у зв'язку з чим оскаржувана постанова є протиправною та підлягає скасуванню.

Позиція ВС

Верховний Суд зазначив, що за цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату. Підрядник, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу й виконує її на власний ризик. Отже, за наявності ознак, притаманних саме трудовим відносинам, укладається трудовий договір, за наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, укладається цивільно-правовий договір.

При цьому неприпустимо оформлювати договори цивільно-правового характеру про виконання небезпечних робіт з особами, які не мають відповідних знань, досвіду та, у визначених законом випадках, допуску (дозволу), а також робіт, які мають постійний характер виконання.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки повинен одержати саме роботодавець.

Пунктом 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, визначено, що виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2, здійснюється на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Другий апеляційний адміністративний суд установив, що позивач має дозвіл на виконання обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів, що виданий територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Сумській області, а робітники таких дозволів не мають.

З урахуванням викладеного, суд апеляційної інстанції дійшов правомірного висновку, що оскільки робіт фізична особа — підприємець (роботодавець) подає декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства та отримує дозвіл на виконання конкретних видів, то роботи підвищеної небезпеки, визначені таким дозволом, можуть виконуватися виключно працівниками такого роботодавця, а не особами, що надають послуги за цивільно-правовими договорами, за умови відсутності в них дозволів на виконання таких робіт.

Отже, до виконання робіт із обстеження, ремонту та чищення димарів, повітропроводів у наведеному випадку могли бути допущені винятково наймані працівники позивача, а не особи, з якими останнім укладено цивільно-правові договори про надання певних послуг.


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові спори
ДЕМО ДОСТУП