Чи можна залучати працівників до роботи у святкові дні


23.12.2020

Управління Держпраці у Миколаївській області нагадує, що Новий рік (1 січня) та Різдво Христове (7 січня і 25 грудня) визнані в Україні святковими днями.

За загальним правилом, залучення працівників до роботи у вихідний, святковий або неробочий день, не установлений графіком змінності (виходу на роботу), забороняється.

Разом з тим відповідно до абзацу 3 ст. 73 КЗпП у зазначені дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених ст. 71 КЗпП.

Так, відповідно до ст. 71 КЗпП залучення окремих працівників до роботи допускається тільки з дозволу профспілки підприємства, установи, організації та лише у виняткових випадках, а саме для:

  • відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
  • відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
  • виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;
  • виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні та святкові дні, у тому числі на Новий рік та Різдво Христове, провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Робота у вихідні, святкові або неробочі дні компенсується відповідно до ст. 107 КЗпП. Зокрема, робота у зазначені дні оплачується у подвійному розмірі:
  • відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;
  • працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;
  • працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день. Водночас за бажанням працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути надано інший день відпочинку.

 


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
ДЕМО ДОСТУП