Депутати хочуть урегулювати працю домашніх працівників


◦ Зміни в законодавстві
◦ Перспективні проєкти
09 серпня 2021 р.

У Парламенті зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників» (№ 5695), яким передбачено доповнення КЗпП новою главою ХІ-А «Регулювання праці домашніх працівників». 

 


Домашньою вважатиметься праця, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства.
 

Не вважатиметься домашньою працею робота з обслуговування домогосподарства, яка виконується особою нерегулярно, але не більше 40 годин на місяць.

З домашніми працівниками укладається трудовий договір (контракт), який є основним документом для виникнення, зміни й припинення трудових відносин та взаємних прав та обов’язків, що з них виникають, а також для допуску домашнього працівника до роботи після повідомлення роботодавцем податкового органу про прийняття домашнього працівника на роботу.

Трудовий договір (контракт) укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу та зберігаються в кожної із сторін. Сторони самостійно вирішують питання щодо необхідності ведення первинної облікової документації та трудової книжки домашнього працівника.

Не допускається прийняття на роботу домашніми працівниками осіб молодше 16 років.

Проєктом передбачено надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві, передбачається можливість закріплення в трудовому договорі з домашнім працівником надання йому житла (платного чи безоплатного), вводиться гарантія щодо заборони роботодавцю самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування таким житлом.

Окремо передбачено законодавчу гарантію домашньому працівникові щодо необхідності забезпечення поваги до його честі, гідності та недоторканності особистого життя. При цьому роботодавцю надано гарантію щодо заборони для домашнього працівника розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням ним своїх трудових обов’язків та проживанням у домашньому господарстві.

З урахуванням специфіки праці домашніх працівників, проєктом окремо врегульовано робочий час та час відпочинку домашніх працівників: передбачено альтернативні варіанти вибору системи обліку робочого часу, закріплено гарантії щодо використання праці домашніх працівників у разі надурочних робіт, визначено гарантії домашніх працівників у разі залучення до чергування та супроводження членів домашнього господарства на їх відпочинку.

З огляду на особливості використання праці домашніх працівників, пов’язані з безпосереднім обслуговуванням домашнього господарства, майна членів домашнього господарства, довірчий характер відносин між домашнім працівником та роботодавцем, ізольованість місця роботи домашнього працівника, проєктом передбачено введення додаткових підстав для припинення трудового договору з домашнім працівником. Зокрема, запроваджено розумну диференціацію для роботодавця і працівника щодо термінів попередження про припинення трудового договору, передбачено випадки розірвання трудового договору в разі смерті однієї із сторін трудових відносин.

Змінами до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р № 2464-VI пропонується звільнити роботодавців домашніх працівників від сплати єдиного внеску та передбачити добровільну учать домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП