Допомога по частковому безробіттю не враховується в разі обчислення відпускних


10.02.2021

Управління Держпраці у Кіровоградській області розмістило роз’яснення начальника відділу з питань експертизи умов праці Олени Хіміч з питання, чи враховується допомога по частковому безробіттю на період карантину в розрахунок середньої заробітної плати в разі надання відпусток?

Відповідно до постанови КМУ «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11.03.2020 р. № 211 з 12.03.2020 р. на території України було заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів. Внаслідок чого чимало працівників опинилися у вимушеному карантині, тобто стали частково безробітними.

Згідно зі ст. 1 та ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» часткове безробіття — це вимушене тимчасове скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин.

Допомога по частковому безробіттю надавалася територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим КМУ, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

У разі надання працівникам відпусток або нарахування грошової компенсації в разі звільнення за дні невикористаної відпустки необхідно враховувати, що час фактичної роботи на умовах неповного робочого часу включають до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку на загальних підставах. Жодних пропорційних розрахунків робити не потрібно.

Середню заробітну плату для розрахунку заробітної плати за час щорічної відпустки (відпускних) обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.1995 р. № 100 (далі — Порядок № 100). За загальними правилами, середню заробітну плату для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки розраховують виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки чи виплати компенсації за невикористані відпустки (абзац перший п. 2 Порядку № 100).

При цьому час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством чи з інших поважних причин не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (абзац шостий п. 2 Порядку № 100).

Водночас слід взяти до уваги, що допомогу по частковому безробіттю на період карантину можуть призначати за різних обставин і під час визначення днів, за які проводять розрахунок середньої заробітної плати для оплати відпускних, насамперед необхідно орієнтуватися на ці обставини.

Однак у будь-якому випадку суму допомоги по частковому безробіттю на період карантину не враховують під час обчислення відпускних, оскільки така норма визначена абзацом «е» п. 4 Порядку № 100.

 


◦ Оплата праці
◦ Середній заробіток
◦ Відпускні
ДЕМО ДОСТУП