Як розробити посадові інструкції посадових осіб місцевого самоврядування


28.09.2022

Для забезпечення єдиного підходу під час розроблення, оформлення, перегляду, внесення змін і зберігання посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування, які призначаються відповідним сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, НАДС розробило Методичні рекомендації щодо роботи з посадовими інструкціями посадових осіб місцевого самоврядування (затверджені наказом НАДС від 18.07.2022 р. № 58-22) (далі — Методичні рекомендації).
 

Для зручності  внесення відповідної інформації  у кожен розділ посадової інструкції посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Методичних рекомендацій НАДС напрацьовано декілька рекомендованих форм посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування за напрямками роботи (юрист, бухгалтер, економіст  тощо). 

Звертаємо увагу, що наведені вище рекомендовані форми посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування не є примірними чи типовими формами, а основі посадові обов'язки є найбільш поширені до відповідної посади.

Під час підготовки посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування у вашому органі рекомендується доповнювати, уточнювати та/або змінювати інформацію наведену в рекомендованих формах з урахуванням:

  • положення про апарат (виконавчий апарат) ради, положення (регламент) про її виконавчий комітет, положення про виконавчий орган, положення про структурний підрозділ;
  • рішення відповідної ради про розподіл повноважень між виконавчими органами (у разі наявності);
  • правил внутрішнього трудового розпорядку;
  • колективного договору;
  • інших локальних документів (у разі наявності).

◦ Кадрова документація
◦ Посадові (робочі) інструкції
◦ Бюджетна сфера
ДЕМО ДОСТУП