Як внести зміни до колективного договору у зв’язку із зміною умов оплати праці


◦ Кадрове діловодство
◦ Колективний договір
3179

19.09.2023

Головне Управління Держпраці в Одеській області нагадує, що в разі зміни законодавства, умов діяльності, механізму оплати праці необхідно вносити відповідні зміни до колективного договору.

Зміна колективного договору — це право, яке може бути реалізоване за згоди сторін у будь-який час, а за ініціативи однієї зі сторін — у визначені колективним договором терміни. 

Чинним законодавством встановлено можливість вносити зміни та доповнення до колективного договору протягом строку його дії.  Такі зміни вносяться за взаємною згодою сторін та у порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону про колективні договори і угоди).

Якщо конкретний колдоговір не містить порядку внесення до нього змін, то буде доцільним внести до нього такі положення.

Проте якщо такий порядок на сьогоднішній день відсутій у колдоговорі, то можна орієнтуватися на процедуру його укладення. 

У такому разі процедура внесення змін та доповнень матиме таку послідовність:

  • Сторона колдоговору, яка виявила ініціативу внести зміни до нього, повідомляє другу сторону про початок переговорів. Друга сторона протягом семи днів повинна розпочати переговори.
  • Для ведення переговорів і підготовки проєкту колективного договору утворюють робочу комісію із представників сторін. Персональний склад комісії керівник закладу може встановити в наказі про початок колективних переговорів.
  • Представники сторін, які беруть участь у переговорах, звільняються від основної роботи зі збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу (ст. 12 Закону про колективні договори і угоди).
  • З урахуванням пропозицій представників сторін робоча комісія готує проєкт внесення змін до колективного договору.
  • Остаточне рішення комісія оформлює протоколом, додаючи до нього документ, який сторони готові подати на розгляд трудового колективу.
  • Після того, як буде оформлено остаточний проєкт змін до колдоговору, його подають на обговорення трудового колективу. Це можна зробити на загальних зборах працівників закладу або ж розповсюдити примірники договору в друкованому чи електронному вигляді. Робоча комісія повинна розглянути всі зауваження та пропозиції працівників, які надійшли під час обговорення.
  • Проєкт змін до колективного договору, з урахуванням зауважень та пропозицій, слід подати на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу. Після його схвалення уповноважені представники сторін підписують зміни протягом 5 днів.

Оскільки за ч. 2 ст. 9 Закону про колективні договори і угоди колективний договір набирає чинності з дня підписання представниками сторін або з дня, зазначеного в колективному договорі, то й зміни до нього наберуть чинності з дня підписання їх представниками сторін або з дня, названого в них.

Відповідно до ст. 15 КЗпП та ст. 9 Закону про колективні договори і угоди колективний договір підлягає повідомній реєстрації, яка провадиться з метою забезпечення об’єктивних можливостей для врахування під час розгляду індивідуальних та колективних спорів і засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на реєстрацію.

Постановою Кабінету Міністрів України  «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 768, від 11.09.2019 р. № 838) від 13.02.2013 р. № 115 затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі — Порядок № 115).

Відповідно до п. 1 Порядку № 115 зміни та доповнення до колективного договору підлягають повідомній реєстрації згідно з цим Порядком місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Мета повідомної реєстрації — оприлюднення інформації про укладення договорів, внесення до них змін і доповнень (відповідно до ч. 3 п. 1 Порядку № 115).

Отже, зміни та доповнення до колективного договору мають бути зареєстровані в установленому порядку на випадок виникнення індивідуальних і колективних трудових спорів.

Нагадаємо, що пп. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 р. № 2 установлено, що розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці установлюється в межах фонду оплати праці на 2022 рік на рівні не менше:

  • 20 000 грн лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;
  • на рівні не менше 13 500 грн для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП