Як впливає заробітна плата на розмір пенсії


◦ Соціальне страхування
◦ Пенсійне забезпечення
29.11.2021

 Пенсійний фонд України повідомляє, в умовах солідарної системи пенсійного забезпечення ключовими чинниками у формуванні розміру пенсії є набутий страховий стаж і отримувана заробітна плата.

Пенсія може бути призначена тільки з офіційної, легально задекларованої зарплати. Розмір оплати праці, з якої сплачуються страхові внески, напряму впливає на розмір пенсійного забезпечення громадянина. Як зазначено в ст. 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон) для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 р. становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 р. незалежно від перерв. За період з 01 липня 2000 р. враховується заробітна плата виключно за даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі застрахованих осіб.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначається за формулою:

Зп = Зс × (Ск ÷ К), де:

Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;

Зс — середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn );

К — страховий стаж за місяці, які враховано для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Отже, спочатку визначаємо індивідуальний коефіцієнт заробітної плати (Кзп). Цей показник розраховується діленням фактичної, в розрізі кожного місяця, заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески, на середню заробітну плати (доходу) в України за відповідні місяці.

Наприклад, офіційно в березні 2021 р. громадянину нараховано заробітну плату в розмірі 9100,00 грн. Середня заробітна плата в цілому по Україні за цей місяць становила 12349,97 грн. Зіставивши ці суми отримаємо індивідуальний показник 0,73684 (9100/12349,97).

Надалі всі розраховані коефіцієнти сумуються за весь період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії. Це і буде показником у формулі Ск.

Слід звернути увагу, що під час обчислення заробітної плати проводиться її оптимізація шляхом виключення із розрахунку періодів до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, що включаються до страхового стажу згідно з абзацом третім частини першої ст. 24 Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Додатково за бажанням особи можуть бути виключені періоди строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за період з 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р., а також періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до п. 7, 8, 9 і 14 ст. 11 цього Закону та періоди страхового стажу під час карантину, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, з місяця запровадження карантину у 2020 р. та шести календарних місяців після його завершення. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

Дані про середню заробітну плату загалом по Україні за відповідні роки та місяці можна знайти на сайті Пенсійного фонду України.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП