Єдиний звіт: перші запитання — перші відповіді


18.02.2021

Порядок подання єдиної звітності з ЄСВ, ПДФО та ВЗ, незважаючи на наявність детального порядку заповнення багатьох рядків звітних форм, все ж викликає низку запитань. Особливо актуальними є питання щодо подання розрахунку зі статусом "звітний" як "довідковий". 

Відповіді на деякі з них — далі.


Чи потрібно дані «Довідкового» звіту враховувати в разі подання «Звітного» і тим самим зменшувати звітні квартальні суми, що вже пройшли у «Довідковому»? Аналогічне запитання по Додатку 5 нового звіту: чи потрібно включати дані у квартальний «Звітний» документ, якщо вони вже раніше були відображені у «Довідковій» формі?


«Звітний» за квартал подається в повному обсязі та включає застрахованих осіб і суми, які були подані у звіті «Довідковий».


Чи можна подавати «Довідковий» звіт на кілька осіб? Наприклад, кілька працівників з метою нарахування «лікарняних» та ще кілька — для призначення пенсії?


Згідно з п. 1 розділу IV Порядку заповнення додатків до Розрахунку, що містять інформацію щодо сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з розбивкою по місяцях звітного кварталу:

  • для призначення пенсії — у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення пенсії застрахованим особам. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення пенсії по застрахованій особі, які подаються за період до дати формування заяви на призначення пенсії;
  • для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат — у разі подання Д1 у складі Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» для призначення матеріального забезпечення, страхових виплат. У цьому разі Д1 має містити відомості для призначення інших соціальних виплат по застрахованій особі.

Отже, «Довідковий» подається тільки на одну застраховану особу.


Скільки часу займатиме завантаження даних «Довідкового» звіту до реєстру, щоб з нього вже могли отримувати інформацію спеціалісти ПФУ для нарахування пенсії та фахівці ФСС — для перевірки правильності нарахування «лікарняних»?


Системи працюють у режимі онлайн. Надійшов звіт — дані завантажились до Реєстру застрахованих осіб.


Чи потрібно заповнювати сумові показники у зведеній (титульній) таблиці у графах 1, 2, 3, що відповідають номеру місяця у кварталі, під час подання «Довідкового» звіту?


Ні.


Якщо дані «Довідкового» звіту вважатимуться звітними даними, що потрібно відняти під час звітування за квартал? Чи можна подавати «Довідковий» звіт щомісячно на всіх працівників, навіть якщо немає підстави для призначення пенсії чи отримання «лікарняних» від ФСС?


«Довідковий» подається тільки в разі призначення пенсії або соціальних виплат


У зв’язку з необхідністю подання «Довідкового» звіту вже за січень 2021 р., коли планується створити для цього всі умови: форми електронного звітування через кабінет платника, можливість приймання звітності податковим органом та ПФУ тощо?


Це питання ще опрацьовується.


Чи можна використовувати типи нарахувань 2 та 3 для виправлення помилок минулих періодів у «Звітній» формі (як це було в колишній таблиці 6 звіту з ЄСВ)? Чи тепер на всі виправлення потрібно буде складати «Уточнюючий» звіт?


Якщо корегування сум стосується періодів до 01.01.2021 р., то застосовуються коди типу нарахування у звітному звіті «Звітний». У разі якщо корегування сум стосується періодів з 01.01.2021 р., то суми відображаються з кодами типу нарахування, але у звіті з типом «Уточнюючий».


Дані були подані у «Довідковій» формі звіту. Чи будуть вони відображені у довідках ОК-7 та «Про страховий/трудовий стаж», які формуються роботодавцем на порталі ПФУ?


Так.


У разі виправлення помилок за періоди до 2021 р. потрібно подавати форми старого зразка («Додаткова», «Скасовуюча», «Початкова» таблиця 5 та «Скасовуюча» та «Початкова» таблиця 6) чи за новим Порядком та формами?


Усі виправлення слід подавати відповідно до наказу Мінфіну від 15.12.2020 р. № 773.


Чи потрібно заповнювати «дотабличні» дані (різні чисельності, кількості і т. д.) під час подання «Довідкового» звіту?


У разі подання Довідкової звітності у заголовній частині рядки 07, 08, 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 не заповнюються.


Яку підставу припинення трудових відносин вказувати у табл. 5 у разі смерті працівника? Чи буде окрема підстава, чи й надалі обирати «інші»? Як бути, якщо не всі програми заповнення звітності дають можливість обирати «інші» (підстави)?


У разі смерті працівника роботодавець повинен оформити припинення з ним трудових відносин, а саме видати відповідний наказ, а всі належні померлому працівникові грошові суми виплатити членам його сім’ї або спадкоємцям. Однак Кодекс законів про працю України не містить такої підстави припинення трудового договору, як смерть працівника. Тож у такому випадку припинення трудових відносин провадиться на підставі норм трудового законодавства з урахуванням норм цивільного законодавства.

Підставою для видання наказу про виключення працівника зі списків працівників у зв’язку зі смертю можуть бути лише свідоцтво про смерть, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану як підтвердження факту смерті особи або судове рішення про визнання працівника померлим. Копія наказу та копія свідоцтва про смерть (судове рішення про визнання працівника померлим) додаються до особової картки померлого працівника.

Дата видання наказу зазвичай не збігається з датою смерті працівника. Проте в наказі датою припинення трудового договору повинна бути саме дата смерті, зазначена у документі, що підтверджує смерть працівника.

Остаточний розрахунок померлому працівнику нараховують за фактично відпрацьований час та компенсації за невикористані дні відпусток (щорічної та додаткової відпустки на дітей). При цьому слід пам’ятати, що відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки в разі смерті працівника не провадяться. Крім того, якщо працівник до моменту смерті був на лікарняному, що підтверджено листком непрацездатності, такий лікарняний необхідно оплатити. Грошова компенсація виплачується членам його сім’ї, а ув разі їх відсутності — входить до складу спадщини; трудова книжка померлого працівника видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їхню вимогу.

Таким чином, у разі смерті працівника роботодавець повинен оформити припинення з ним трудових відносин, а саме видати відповідний наказ, а всі належні померлому працівнику грошові суми виплатити членам його сім’ї або спадкоємцям.

Трудове законодавство України передбачає лише два варіанти розірвання відносин між підприємством та працівником, а саме звільнення з роботи та припинення трудового договору. На перший погляд, це одне й те ж. Але насправді ці поняття не є тотожними. Трудовий договір відображає поточний стан відносин між працівником та підприємством, він може бути зміненим, продовженим або припиненим. Кадровий наказ стосується особистого трудового стану співробітника. Тому смерть працівника є саме підставою припинення трудового договору із ним, а не звільнення. До трудової книжки вноситься запис: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», посилання на норму КЗпП не робиться.


Якщо потрібно подати довідкову таблицю, то слід одночасно робити дві відмітки «Звітний» і «Довідковий»? Який у такому разі строк подання «Довідкового» звіту? Адже «Звітний» подається протягом 40 днів після закінчення кварталу.


«Довідковий» подається тільки в разі призначення пенсії або соціальних виплат. Подається заголовна частина, в якій зазначають тип звіту «звітний» + «довідковий» разом із додатком 1, в якому вказують тип звіту «звітний» + «довідковий» і проставляється відмітка в рядку 035 для пенсії чи для призначення інших соціальних виплат.

_______________________________
Валентина БОРШОВСЬКА,

заступник директора департаменту з питань цифрового
розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
Пенсійного фонду України

 

 


◦ Облік та оподаткування
◦ ПДФО та ВЗ
◦ ЄСВ
◦ Звітність
◦ Податкова звітність
◦ Звітність з ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП