Кодекс законів про працю доповнено новою статтею


16.12.2021

15.12.2021 р. набули чинності зміни до КЗпП, ЗК, ГПК, ЦПК, КАС та ще шести законодавчих актів України, передбачені Законом України «Про медіацію» від 16.11.2021 р. № 1875-ІХ. Цей Закон визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту (спору, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою).

Зокрема, Законом про медіацію КЗпП доповнено новою ст. 222-1 «Врегулювання трудових спорів шляхом медіації», якою передбачено, що:

  • трудові спори між працівником і власником або уповноваженим ним органом підлягають врегулюванню шляхом медіації;
  • договір про проведення медіації та угода за результатами медіації у трудових спорах укладаються тільки в письмовій формі;
  • у разі невиконання чи неналежного виконання угоди за результатами медіації сторони медіації мають право звернутися до суду або комісії з трудових спорів при підприємствах;
  • участь у процедурі медіації вважається поважною причиною у розумінні ст. 225 та 234 цього Кодексу.

 


◦ Зміни в законодавстві
ДЕМО ДОСТУП