Коли працівникові можна не виплачувати аванс


24.01.2020

У листі від 06.09.2019 р. № 1268/0/206-19 Мінсоцполітики роз’яснило, що у разі прийняття працівника на роботу 18 числа підстав для виплати заробітної плати за першу половину місяця немає, тому що першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31).

 

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 06.09.2019 р. N 1268/0/206-19

Щодо порядку виплати зарплати

(Витяг)

Директорат норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики розглянув лист щодо деяких питань оплати праці та в межах компетенції повідомляє.

1. Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами, регулює Закон України "Про оплату праці" (далі - Закон).

Відповідно до статті 24 Закону терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами самостійно в колективному договорі або нормативному акті роботодавця з дотриманням норм законодавства.

При цьому заробітна плата має виплачуватись не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Першою половиною місяця вважаються 15 календарних днів з 1 по 15 число, а другою половиною - з 16 по 30 (31).

Тобто заробітна плата за першу половину місяця має виплачуватись у період не пізніше з 16 по 22 число, а за другу половину - з 1 по 7 число.

Наприклад, дата виплати заробітної плати за першу половину місяця - 16 число, а за другу - 1 число; дата виплати заробітної плати за першу половину місяця - 22 число, а за другу половину - 6 число тощо.

Конкретні терміни виплати заробітної плати встановлюються підприємствами, організаціями самостійно в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Частиною другою статті 24 Закону встановлено, що у разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

При цьому наступна виплата заробітної плати буде проводитись у дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом підприємства.

Виплата заробітної плати здійснюється за фактично відпрацьований час на підставі табеля обліку робочого часу, який заповнюється за звітний місяць (з 1 по 15 та з 16 по 31 число).

Враховуючи зазначене, у разі прийняття працівника на роботу 18 числа підстав для виплати заробітної плати за першу половину місяця немає.

 

<...>

 

 Генеральний директор Директорату
норм та стандартів гідної праці                                                    Ю. Кузовой


ДЕМО ДОСТУП