Коли укладати трудовий договір з працівником, який має пройти попередній медогляд


11.06.2021

Пресслужба Головного управління Держпраці надала роз’яснення з приводу такої ситуації: власник кафе планує відкрити літній майданчик та збільшити чисельність персоналу (найняти кухаря та офіціанта).

Як укласти трудовий договір з працівником, який має проходити попередній медичний огляд?

Згідно з частиною третьою ст. 24 КЗпП працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом (розпорядженням) роботодавця, та повідомлення податкового органу про прийняття працівника на роботу.

Статтею 169 КЗпП і ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2654-ХІІ визначено, що роботодавець зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового огляду осіб віком до 21 року. За час проходження медичного огляду за працівниками зберігають робоче місце (посаду) і середній заробіток.

Працівники підприємств, чия професійна або інша діяльність пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань і виникнення харчових отруєнь, зобов’язані проходити медичний огляд, який називається профілактичним. Мета такого медогляду — запобігти поширенню інфекційних і небезпечних захворювань серед населення.

Обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, проводяться за кошти роботодавців у порядку, встановленому законодавством (ст. 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 р. №1645-ІІІ).

Кухар, офіціант належать до категорій працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам (п. 5 Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2001 р. № 559).

У роботодавця виникає питання: коли саме видавати наказ про прийняття на роботу працівника, який має пройти попередній (під час прийняття на роботу) медогляд: до чи після проходження ним медогляду.

Особа, яка має намір обійняти посаду офіціанта, кухаря, перебуває у статусі, так би мовити, кандидата на роботу. Саме в цьому статусі вона й повинна пройти профілактичний попередній (під час прийняття на роботу) медогляд. Тільки після одержання результатів такого медогляду роботодавець вирішує питання, укладати трудовий договір з конкретною особою чи ні.

Роботодавець повинен відмовити особі, яка бажає працевлаштуватися, якщо видано медичний висновок, згідно з яким запропонована робота протипоказана особі за станом здоров’я на підставі частини третьої ст. 22 і частини шостої ст. 24 КЗпП, якими забороняється укладання трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

На підставі позитивного результату обов’язкового попереднього медичного огляду роботодавець видає наказ (розпорядження) про прийняття на роботу та повідомляє податковий орган до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

Нагадаємо, що попередній, як і інші види обов’язкових медичних оглядів, роботодавець організовує за власні кошти.

Чи потрібно організовувати медогляди працівників під час карантину?

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246.Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540-ІХ не вносилися зміни до вищезазначених законодавчих актів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Міністерством охорони здоров’я України не вносилися зміни до Порядку медичних оглядів щодо зупинення (призупинення) медичних оглядів вищезазначених категорій працівників.

Враховуючи викладене, медичні огляди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, що потребують професійного добору, щорічні обов’язкові медичні огляди осіб віком до 21 року мають проводитись.

Докладніше про обов’язковість організовувати медичний огляд працівників під час карантину можна ознайомитись у роз’ясненні Держпраці.

Нагадаємо, що роботодавець несе відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.
 

◦ Трудовi вiдносини
◦ Прийняття на роботу
ДЕМО ДОСТУП