Компенсація за затримку виплати зарплати у червні 2021 р.


25.06.2021

У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати нарахування сум компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати.

Компенсація провадиться відповідно до:

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Для визначення суми компенсації ІСЦ обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ за період невиплати грошового доходу. У місяці, за який виплачується дохід, ІСЦ до розрахунку не включається.

У разі виплати в червні 2021 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2017–2021 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної в таблиці.

 

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати у червні 2021 р.

 
Місяць
Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу
Роки:
2017
2018
2019
2020
2021
січень
43,1
25,4
14,8
11,2
4,8
лютий
41,7
24,3
14,2
11,6
3,7
березень
39,2
22,9
13,2
10,7
2,0
квітень
38,0
22,0
12,1
9,8
1,3
травень
36,2
22,0
11,3
9,5
червень
34,0
22,0
11,9
9,2
 
липень
33,8
22,8
12,6
9,9
 
серпень
33,9
22,8
12,9
10,1
 
вересень
31,3
20,5
12,1
9,6
 
жовтень
29,7
18,5
11,3
8,5
 
листопад
28,6
16,9
11,2
7,1
 
грудень
27,3
16,0
11,4
6,1

 

 


ПРИКЛАД

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної її виплати

Нарахований, але не виплачений у січні 2020 р. грошовий дохід у сумі 3250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у червні 2021 р.

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2020 р. − травень 2021 р.), за січень 2020 р. становить 11,2 %.

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 3250,00 грн × 11,2 ÷ 100 = 364,00 грн.

 

 


Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник генерального директора — керівник експертної групи з питань рівня життя
та соціальних стандартів Директорату стратегічного планування, координації політики
та євроінтеграції Міністерства соціальної політики України

 

 


◦ Оплата праці
◦ Індексація і компенсація
ДЕМО ДОСТУП