Компенсація за затримку виплати зарплати у жовтні 2020 р.


12.10.2020

У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати нарахування сум компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати.

Компенсація провадиться відповідно до:

  • Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ;
  • Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється шляхом множення місячних ІСЦ (за даними Держстату) за період невиплати грошового доходу. Індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується дохід, до розрахунку не включається.

У разі виплати у жовтні 2020 р. нарахованих, але не виплачених своєчасно грошових доходів за 2016–2020 рр. сума компенсації нараховується з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін, наведеної в таблиці.

Величина приросту ІСЦ
для компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати у жовтні 2020 р.
 


Місяць

Приріст індексу споживчих цін (у %) за період невиплати доходу

Роки:

2016

2017

2018

2019

2020

січень

47,1

30,6

14,5

4,8

1,5

лютий

47,6

29,3

13,4

4,3

1,8

березень

46,2

27,0

12,2

3,3

1,0

квітень

41,2

25,9

11,3

2,3

0,2

травень

41,1

24,3

11,3

1,6

червень

41,4

22,3

11,3

2,1

липень

41,5

22,1

12,1

2,7

0,3

серпень

41,9

22,2

12,1

3,0

0,5

вересень

39,4

19,8

10,0

2,3

жовтень

35,6

18,4

8,2

1,6

 

листопад

33,2

17,3

6,7

1,5

 

грудень

32,1

16,2

5,8

1,7

 

 

 ПРИКЛАД

Обчислення суми компенсації зарплати в разі несвоєчасної виплати
 
Нарахований, але не виплачений у січні 2019 р. грошовий дохід у сумі 3250,00 грн (після утримання податків і обов’язкових платежів) виплачується у жовтні 2020 р.

Приріст індексу споживчих цін, розрахований за період невиплати грошового доходу (лютий 2019 р. – вересень 2020 р.), за січень 2019 р. становить 4,8 %.  

Сума компенсації в цьому випадку дорівнює: 3250,00 грн × 4,8 ÷ 100 = 156,00 грн.

 

 

Ніна ПІДЛУЖНА,
заступник генерального директора – керівник експертної групи
Директорату стратегічного планування,
координації політики та євроінтеграції Мінсоцполітики

 


◦ Оплата праці
◦ Індексація і компенсація
ДЕМО ДОСТУП