Ліміт залишку готівки в касі та структурні підрозділи


23.07.2019


В індивідуальній податковій консультації від 26.06.2019 р. № 2948/6/99-99-14-05-01-15/ІПК ДФСУ роз’яснила порядок встановлення лімітів залишку готівки в касі у відокремлених підрозділах, роз’яснивши перед цим, які підрозділи слід вважати відокремленими. Зокрема, готель та ресторан, які обладнані реєстраторами розрахункових операцій та у яких проводяться розрахункові операції, є відокремленими підрозділами у розумінні Положення про касові операції.

 

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 26.06.2019 р. N 2948/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 

Державна фіскальна служба України розглянула лист ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

Чи вважається готель та ресторан відокремленими підрозділами підприємства у розумінні Постанови Правління Національного банку України N 148 (питання 1).

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 N 148, розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" (далі - Положення N 148) і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці), фізичними особами.

Підпунктом 2 п. 3 розділу I Положення N 148 визначено, що відокремлені підрозділи - це філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції.

Враховуючи зазначене, структурні підрозділи ТОВ "Гарант нерухомість", готель та ресторан, які обладнані реєстраторами розрахункових операцій та у яких проводяться розрахункові операцій, є відокремленими підрозділами у розумінні Положення N 148.

Щодо розрахунку ліміту каси для суб'єкта господарювання та відокремлених підрозділів
(питання 2 - 4).

Пунктом 48 розділу V Положення N 148 визначено, що установа/підприємство визначає і встановлює за погодженням з банком (у якому відкрито рахунок установи/підприємства, на який зараховуються кошти) строки здавання ним готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках відповідно до таких вимог:

1) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки - щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до їх кас);

2) для підприємств, у яких час закінчення робочого дня (зміни), установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівкової виручки (готівки) у день її надходження, - наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси дня;

3) для установ/підприємств, розташованих у населених пунктах, де немає банків, - не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів.

Пунктом 50 розділу V Положення N 148 передбачено, що установа, підприємство на підставі Положення N 148 та з урахуванням особливостей роботи зобов'язані розробити та затвердити внутрішнім документом порядок розрахунку ліміту каси установи, підприємства та їх відокремлених підрозділів. У розрахунку враховується строк здавання установою, підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений договором банківського рахунку та не враховується готівка, унесена через платіжні пристрої, що належать небанківським фінансовим установам. Ліміт каси установи, підприємства встановлюють на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси за рішенням керівника установи, підприємства, або уповноваженої ним особи.

Установа, підприємство затверджує внутрішніми документами установлений ліміт каси. Для відокремлених підрозділів ліміт каси установлюється і доводиться до їх відома відповідним внутрішнім документом установи, підприємства - юридичної особи.

Враховуючи наведені Вами приклади, загальний ліміт каси підприємства (12000 грн) має бути розподілений між підрозділами на підставі внутрішнього документа підприємства (основна каса підприємства - 2000 грн; каса ресторану - 1000 грн та каса готелю - 9000 грн).

Разом з тим, для отримання роз'яснення з порушених питань пропонуємо звернутись до Національного банку України, як до розробника постанови Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року N 148 "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

 

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

 


ДЕМО ДОСТУП